Binnenkort verschijnt de nieuwe Muziekwereld, het vakblad van de vakgroep Muziek van de Kunstenbond (Ntb). Het gaat om een belasting- en inkomensspecial, met daarin ook een geüpdatete Tarievenlijst 2024. Hierin vind je gebruikelijke tarieven die in de muzieksector gehanteerd worden. Vanwege de vele vragen die wij van leden krijgen over de gebruikelijke tarieven in de sector doet de vakgroep Muziek van Kunstenbond ieder jaar onderzoek onder haar leden naar de door hen gehanteerde tarieven. Op basis hiervan publiceren wij elk jaar een tarievenlijst. Wel een kleine kanttekening: deze tarieven zijn gemiddelden en vertegenwoordigen dan ook geen voorschrift. Ook zijn zij niet in alle gevallen representatief.

Wil je tot een eerlijk tarief komen? Bepaal je tarief dan ook mede op basis van de Digipaccttool, waarbij je een tarief kunt berekenen dat (op basis van cao’s) zou overeenkomen met het loon dat bij jouw ervaring en functie zou passen als je in loondienst zou werken.

Daarnaast wordt aan zogenoemde Ketentafels (overleg over standaardvoorwaarden binnen een bepaalde subsector) instrumenten ontwikkeld om een fair tarief te bepalen. Het gaat om Popmusici, Klassieke musici en Kunstprofessionals in Cultuureducatie & Amateurkunst. Een rekentool voor Jazz/World/Impro is in de maak. Zie de website van fairPACCT voor meer informatie over de ketentafels en de praktijkinstrumenten (waaronder rekentools) die worden ontwikkeld.