Politici konden niet om ons heen toen ze afgelopen maandag naar hun werk gingen. Bij de ingang van de Tweede Kamer lag de Rode Loper van verloren werk. Daar stonden wij, geheel corona-proof, met afgevaardigden van de hele Creatieve Coalitie, een vereniging van 48 beroeps- en belangenverenigingen waar Kunstenbond aanjager van is en onderdeel van uitmaakt. Na alle brieven, gesprekken en online acties was het maandag, voor aanvang van het beslissende cultuurdebat, tijd voor een fysieke confrontatie.

Tweehonderd vierkante meter posters van culturele producties die geen doorgang konden vinden vanwege de corona-maatregelen. De pijn van de sector als voetveeg voor de politici die over onze toekomst gaan beslissen. Het is een metaforisch beeld dat afgelopen dagen veel in de media verscheen. Het tafereel op de foto hierboven, met een verslagen minister, midden in het verloren werk en omringd door de Stille Fanfare, verraadt het echte probleem. De mensen aan de macht begrijpen niet hoe de cultuursector werkt. Ze hebben onvoldoende kennis en overzicht.

Diverse politici, waaronder ‘onze’ minister Van Engelshoven en ‘onze’ Tweede Kamerleden van PvdA, Groen Links, SP, maar ook de fractievoorzitters van D66 en VVD, spraken de demonstranten langs de loper toe met de boodschap de sector graag van ondergang te willen behoeden. De hele actie was live te volgen op facebook, je kunt het nog terug kijken. Of de actie leidt tot het voegen van daad bij woord door de instemmende politici moet op 2 juli blijken, dan stemt de kamer over de diverse ingediende moties.

De Creatieve Coalitie stuurde naar aanleiding van het cultuurdebat een brief naar de minister. Die kun je hier lezen.