Het gaat bergafwaarts met het muziekonderwijs in Nederland. Muziekscholen en centra voor de kunsten vallen nog steeds om. De investeringen van dit kabinet zijn onvoldoende om scholen en gemeenten in staat te stellen de komende jaren goed muziekonderwijs te organiseren. Dat zegt de Kunstenbond, die zich grote zorgen maakt over het gebrek aan erkenning hoe belangrijk muziek voor mensen is, de kwaliteit van het muziekonderwijs en de werkgelegenheid voor muziekdocenten.

Muziekscholen in het hele land, Utrecht, Velsen en Sittard-Geleen worden getroffen door gemeentelijke bezuinigingsoperaties. Duizenden kinderen zien hun muziekopleiding stranden en de muziekdocenten hun inkomen verdampen. De Kunstenbond, de grootste bond van werknemers en zelfstandigen in de creatieve sector, ziet daarvan wekelijks de kwalijke gevolgen.

Meer dan miljoen leerlingen buiten de boot

Ook op scholen is er wat aan de hand. Ondanks de extra investeringen in muziekonderwijs door de minister konden 5000 van de ruim 6500 basisscholen geen gebruikmaken van de stimuleringsfondsen. Dat betekent dat meer dan een miljoen leerlingen zo buiten de boot vielen, omdat veel scholen al hebben bezuinigd op vakdocenten.

Geen ambities

Karin Boelhouwer van de Kunstenbond vindt dat er te weinig aandacht is voor het muziekonderwijs. ‘De minister trekt wel 4,8 miljoen euro zodat scholen een eenmalig bezoek kunnen brengen aan de Tweede Kamer. Geld dat overigens eigenlijk op de begroting van binnenlandse zaken thuishoort. Het staat wat betreft opbrengsten niet in verhouding tot wat goed muziekonderwijs onze kinderen kan verrijken. De ambities van de minister zie ik in de financiële plannen nergens terug.’

Minister Van Engelshoven stelt in haar recente brief aan de Tweede Kamer dat er regionaal hard wordt gewerkt aan meer en beter muziekonderwijs, door het onderwijs, bedrijfsleven, regionale overheden en het culturele veld. Karin Boelhouwer: ‘Dat zien wij als Kunstenbond in het veld nog niet terug, want we komen handen te kort aan het ondersteunen van al die mensen in de muziekscholen die onder vuur liggen. Hierin staan we ook niet alleen, de gehele muzieksector roept de minister op oog te hebben voor de noden van de muzieksector. Het wordt tijd voor een echte herwaardering van het muziekonderwijs in Nederland, en dat betekent ook gewoon extra middelen van de rijksoverheid.’