Verschillende leden hebben in februari 2024 een mail met een factuur van ons gekregen. Deze mail en factuur hadden niet verstuurd moeten worden. Degenen die het bericht hebben ontvangen kunnen deze dus als niet verzonden beschouwen. We vinden het vervelend dat dit is gebeurd en zoeken nog uit wat er mis is gegaan. Het gaat waarschijnlijk om een technische fout na een upgrade in onze software voor ledenadministratie. Er is dus geen sprake van een hack of datalek.

We krijgen ook vragen over het rekeningnummer op de factuur. Deze is namelijk anders dan het rekeningnummer van ons dat bekend is bij leden. Dat klopt, maar het nummer op de factuur is ook van de Kunstenbond. Leden die onverhoopt het geld hebben overgemaakt, krijgen dit dus zo snel mogelijk teruggestort.

Veel leden hebben ons hier direct over geïnformeerd. Hierdoor konden we niet iedereen die dit heeft geprobeerd, persoonlijk te woord staan. We willen iedereen bedanken voor de oplettendheid en betrokkenheid.

Onze excuses voor het ongemak.