Vandaag presenteert de Stichting van de Arbeid, waarin sociale partners als FNV, CNV en VNO-NCW zijn verenigd, het voorstel voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken. De Kunstenbond stemde tegen het voorstel.

De Kunstenbond peilde de afgelopen week de mening van de leden. Driekwart van de leden wees het voorstel in de huidige vorm af. Daarop stemde de Kunstenbond tegen het voorstel van de sociale partners.

Dat verplicht alle zelfstandigen zonder personeel zich standaard te verzekeren voor arbeidsongeschiktheid. De premie wordt inkomensafhankelijk en de hoogte hangt af van de keuze voor een korter of langer eigen risico.

Zorgwekkend voor de cultuursector

Voor veel kunstenaars en andere beroepsbeoefenaren in de culturele sector is de premie van 8 procent over het inkomen niet op te brengen. Mogelijkheden om de premie door te berekenen in de prijzen van producten of tarieven zijn er veelal niet. 

Peter van den Bunder nam namens de Kunstenbond deel aan het overleg van de sociale partners. Hij vindt dat de premiehoogte in het voorstel op geen enkele wijze in verhouding staat tot het inkomen van veel zzp’ers in de culturele sector. “We hebben dit gepeild onder onze leden. Zij vinden betaalbaarheid natuurlijk heel belangrijk. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen en dat is hier niet het geval. Dit voorstel is voor onze achterban volstrekt onbetaalbaar en daarom wijzen wij het af. Onze hoop is nu gericht op de Tweede Kamer.’

Beeld: Kunstenbond