Beeld: Peter van den Bunder aan het woord in het NOS journaal

De affaire Gatti bij het Concertgebouworkest laat zien dat de #metoo-beweging en ongewenste omgangsvormen zich niet beperken tot film en theater.

Peter van den Bunder , Belangenbehartiger van de Kunstenbond, voor de camera van het NOS-journaal van 2 augustus: “Heel goed dat er snel, serieus en adequaat is gereageerd door het Concertgebouworkest.”

Het onderliggende probleem is een grote ongelijkheid en afhankelijkheid van muzikanten ten opzichte van een topdirigent. Dat uit zich op allerlei manieren en helaas dus ook in ongepast en ongewenst gedrag. Die ongelijkwaardige relatie en  kwetsbare positie van uitvoerend kunstenaars beperkt zich niet tot de film- en toneelwereld. Het speelt ook in de muziekwereld. De #metoo-beweging laat zien dat de maatschappelijke norm is veranderd, ook of misschien wel juist binnen de kunsten. En dat is goed. Iedereen die werkt, ook een zelfstandige, heeft recht op een veilige werkomgeving. En in een kwetsbare omgeving vraagt dat om extra maatregelen.

Iedereen heeft recht op een veilige werkomgeving. ~ Peter in het achtuurjournaal

Meldpunt Mores is een vertrouwensplatform dat enige tijd geleden in het leven is geroepen om ongewenst gedrag in de cultuursector tegen te gaan. Film & theater liepen als sectoren hierin voorop. De muziekindustrie is tot op heden nog niet bij het meldpunt aangesloten.

De Kunstenbond / Ntb roept organisaties in de populaire en klassieke muziek op om zich aan te sluiten bij het sectorale meldpunt Mores voor ongewenste omgangsvormen podiumkunsten-, televisie- en filmsector.