Het gevoel dat de culturele en creatieve sector een sector is die de maatschappij veel geeft en nog meer te geven heeft, maar waarin de meeste creatieve makers ‘onderaan de voedselketen’ staan wordt breed gedragen. De eerdere verkenning luidde de noodklok, omdat een dieptepunt bereikt was.

“Met dit advies worden de oplossingen voor een betere arbeidsmarkt verkent.”, zegt Caspar de Kiefte. Samen met Peter van den Bunder zat hij in de commissie die het advies heeft voorbereid. Peter van den Bunder: “het advies is een stevige opdracht aan ons zelf, maar vraagt ook aan gemeentes en de rijksoverheid om hun verantwoordelijkheid te nemen.”

SER-voorzitter Mariëtte Hamer: “De culturele sector is een bijzondere sector en kunst en cultuur zijn essentieel voor onze samenleving. Maar de waarde die de sector creëert, komt lang niet altijd bij de makers terecht. De sector moet daarom nu in actie komen, waar nodig samen met de overheid.”

Minister Bussemaker erkent dit en is verheugd over het advies. “Het is mooi dat in dit advies concrete oplossingen worden geboden wat er in de sector moet gebeuren”, aldus de minister. “Goed dat de sector de bal oppakt, maar ik begrijp dat ook de overheid kan ondersteunen, op financieel of juridische wijze.”

Het advies noemt vier oplossingsrichtingen die met elkaar samenhangen.

  • vergroten verdienvermogen van de culturele en creatieve sector;
  • verbeteren inkomenszekerheid van werkenden;
  • bevorderen van scholing en duurzame inzetbaarheid;
  • versterken van de sociale dialoog.

Een speerpunt van de Kunstenbond is overgenomen: organiseer en onderzoek het recht op collectief onderhandelen voor en door zzp’ers in de sector. Caspar de Kiefte: “Mededinging werkt belemmerd voor afspraken over redelijke vergoedingen, daarover moeten we in gesprek.”

Er zijn veel banen in de creatieve sector verdwenen en de inkomens zijn laag. Toch werken creatieven altijd door, ook als ze weinig geld verdienen. Dat maakt kwetsbaar. Versterking van de sociale dialoog is onderdeel van het advies, een sterke vakbond draagt bij aan een sterke en weerbare sector. Caspar: “De Kunstenbond is daarmee onderdeel van de oplossingen.”