De Kunstenbond heeft een klacht ingediend bij de Inspectie SZW (arbeidsinspectie) naar aanleiding van een uitzending van Brandpunt+. Daarin werden opnieuw beschuldigingen geuit aan het adres van Pieter Jan Leusink, dirigent van The Bach Choir and Orchestra of the Netherlands.

Klachten over grensoverschrijdend seksueel gedrag werden volgens de twee vrouwelijke werknemers ook door de bedrijfsleiding niet serieus genomen. Volgens de Kunstenbond schendt het orkest hiermee de Arbowet. ‘Iedereen heeft recht op een veilige werkplek, zegt Peter van den Bunder van de Kunstenbond. ‘En het is taak van de werkgever om daar voor te zorgen.’

Onderzoek onder leden

Na de vorige uitzending besloten Brandpunt+ en de Kunstenbond om onderzoek te doen naar #MeToo in de cultuursector. Van de 550 mensen die de vragenlijst invulden, zegt bijna de helft zelf te maken hebben gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Een op de vijf mensen geeft zelfs aan dat het afhouden van het seksueel contact gevolgen heeft gehad voor zijn of haar loopbaan. Meer dan de helft (57 procent) van de respondenten vindt het dan ook nodig dat er een actieplan komt om dit probleem in hun sector bespreekbaar te maken en aan te pakken.

Je kunt je niet ziek melden, dan ben je vaak meteen je opdracht en dus je inkomen kwijt ~ Peter van den Bunder, Kunstenbond

Peter van den Bunder noemt de resultaten van de enquête schokkend. Hij erkent dat de cultuursector kwetsbaar is voor grensoverschrijdend gedrag.

‘Er is gewoon heel weinig werk en als zzp’er heb je weinig tot geen bescherming. Je kunt je niet ziekmelden, dan ben je vaak meteen je opdracht en je inkomen kwijt. En als je zogenaamd als lastig te boek staat, word je nooit meer gevraagd. Zo ontstaat er ongewenste druk om toch maar door te gaan.’

Klacht inspectie SZW

De verhalen van de musici en vocalisten geven een verontrustend beeld over het gedrag van Leusink en de relativerende houding die zijn bedrijfsleiding erop nahoudt. Daarom heeft de Kunstenbond een klacht ingediend bij de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Politiek

Minister Ingrid van Engelshoven van Cultuur heeft laten weten de resultaten uit het onderzoek zeer serieus te nemen. Een gesprek met de Kunstenbond en een aantal andere organisaties staat inmiddels in de agenda. Van Engelshoven wil dan ‘kijken hoe de werksituatie in de cultuursector veiliger kan worden.’

Van den Bunder: ‘Het is goed dat meldpunt Mores er is. Maar er is meer nodig. Daarom gaan we graag in op deze uitnodiging.’