Iris Peters begon voorjaar 2019 bij de Kunstenbond als verenigingsmanager. De functie is nieuw in de organisatie en gaat ze deels zelf vormgeven. Redacteur Michael Klier ging in een goed gesprek opzoek naar Iris motivatie en achtergrond en stelt haar aan ons voor.

 

Foto Christine van Rooijen 
Tekst Michael Klier 

Alles in huis
Ik had zelden het gevoel dat iemand zo past bij haar functie als bij Iris Peters en haar nieuwe baan als verenigingsmanager van de Kunstenbond. Ze heeft heel even de kunstacademie gedaan, heeft daarna een kunstenaarsinitiatief mede opgezet, jarenlang een festival gerund en tenslotte ook aan de kunst beleidskant met politici om tafel gezeten. “Nu is het tijd voor iets nieuws”, zei ze tegen mij aan een tafeltje naast het Amsterdamse vakbondskantoor in de zon. “Bij de Kunstenbond komt alles samen waarvoor ik me tot nu toe heb ingezet.”


Kunst voor Iris
Kunst is er om je anders naar de wereld te laten kijken. Voor Iris is interactieve kunst de kunstvorm die je het beste meeneemt in een nieuwe ervaring. Als toeschouwer word je bij deze kunstvorm opgenomen in het verhaal en maak je er vervolgens deel van uit. Tijdens haar werk als organisator van het Playful Arts Festival heeft Iris veel contact gehad met verschillende kunstenaars: musici, acteurs, regisseurs, beeldend kunstenaars maar ook mensen uit de game industrie. Nu wil ze voor deze mensen mee bouwen aan een sterke kunst- en cultuursector.  

Ik wil bouwen aan een zelfbewuste sector, zonder taboe op het praten over wat je verdient.

Verbinder, aanjager, spil 
Iris wil bij de Kunstenbond toewerken naar een meer zelfbewuste sector waarin er geen taboe meer zit op het praten over wat je verdient. Op dit moment is ze nauw betrokken bij de projecten van de vakgroepsbesturen zoals “Geen Stad Zonder Kunst#2” en “100 jaar Ntb”. Iris wil zich ervoor inzetten dat de verschillende onderdelen van de organisatie in een stimulerende flow komen. Het doel is om kennis op te kunnen halen en te delen, ideeën uit te dragen en initiatieven te lanceren die kunstenaars in Nederland tot een betere maatschappelijke positie verhelpt.

Ophalen van kennis
Voor een grote landelijke organisatie als de Kunstenbond is het belangrijk om te weten wat er speelt in het land. Dus wil je Iris helpen in haar rol als nieuwe verenigingsmanager, mail haar jouw verhaal en vertel wat je nodig hebt om de grootste vereniging van kunstenaars in Nederland in de toekomst nog beter te laten opkomen voor de belangen van zijn leden. irispeters@kunstenbond.nl