De Kunstenbond maakt zich grote zorgen over de verkiezingsuitslag. Naast de strijd voor een inclusieve samenleving en de rechtsstatelijke verworvenheden, komt ook de financiering voor cultuur en media komen met deze uitslag ernstig onder druk te staan. 

Voor een inclusieve samenleving is een bloeiende cultuursector – en eerlijke beloning voor iedereen die daarin werkt – van groot belang. Met het oog op de consequenties van deze verkiezingsuitslag zal de focus van de Kunstenbond uitgaan naar de bescherming van iedereen die werkt in de culturele en creatieve sector.

Niet polarisatie, maar verbinding zou centraal moeten staan na twaalf jaar neoliberaal beleid. Kunst en cultuur vervullen bij uitstek die verbindende rol.

De Kunstenbond roept iedereen op zich aan te sluiten bij maatschappelijke organisaties en bewegingen, om ons gezamenlijk in te zetten tegen een dreigende kaalslag.

 

Word lid!

 

Kunstenbond is dé vakbond voor iedereen die werkzaam is in de culturele en creatieve sector.

Of je nou zzp’er bent of in loondienst. Autonoom kunstenaar of dienstverlener. Wij komen voor je op!

  • Wij bieden je juridische hulp.
  • Wij behartigen jouw belangen in de politiek.
  • We springen voor jou in de bres bij werk- en opdrachtgevers.
  • Wij sluiten jouw cao af en jij bepaalt mee.
  • Je kunt bij ons terecht met al je vragen over werk en inkomen.
  • Je krijgt korting op heel veel verzekeringen.
  • Je laat bij ons je contracten screenen.
  • Maak gebruik van onze voorbeeldcontracten, subsidiechecklist, incassobrieven, en veel meer.

Samen staan we sterker!