Het gesprek maakte duidelijk dat onze Position Paper de juiste zorgen onder de aandacht brengt. Daarnaast hebben we de aandacht kunnen vestigen op de specifieke uitdagingen en problemen van onze sector. 

Zoals het grote aantal subsectoren met vele verschillende exploitatievormen, waardoor minder centraal geregeld kan worden (denk aan cao’s) zoals in andere sectoren. De grote rol die buitenlandse bedrijven, opdrachtgevers spelen, dat er veelal sprake is van tussenpersonen waardoor je niet met de relevante partijen aan tafel zit en de vele zzp’ers om maar enkele voorbeelden te noemen.

Hoe hiermee om te gaan?

Aansluitend was er een gesprek met de secretarissen van de SER-commissie Digitalisering (Sociaal Economische Raad).

De SER is bezig met een reactie op de Adviesaanvraag van staatsecretaris Van Huffelen. En de vraag gaat precies over het onderwerp waar wij actief op zijn: generatieve AI en de toekomst van werk en de sociaaleconomische implicaties daarvan. Het advies moet in het eerste kwartaal van 2025 klaar zijn. Met deze waardevolle ingang hebben we alvast uitgebreid gesproken over de sector, de kenmerken en de implicaties, maar ook wat wij kunnen betekenen voor de SER bij het schrijven van het advies.