De Kunstenbond en Belangenvereniging voor Jazz, Wereld- en Improvisatiemuziek (BID) vragen,  middels een brief aan de leden van de Gemeenteraad in Den Haag, aandacht voor fair pay van artiesten bij evenementen die mede door de gemeente gefinancierd worden.

Aanleiding voor deze brief is het evenement Jazz in de Gracht dat plaats vond in eind augustus 2023. Tijdens dit evenement werden veel artiesten ruim onder de Fair Practice norm gehonoreerd en daarmee onderbetaald. Aangezien gemeente Den Haag de Fair Practice Code hoog in het vaandel heeft, kan je ervan uitgaan dat artiesten en muzikanten tijdens evenementen ook fatsoenlijk beloond worden. Helaas is dus niets minder waar gebleken. 

Op vragen van BID hierover aan de wethouder van cultuur, Mevrouw Bruines, luidt het antwoord dat de Fair Practice Code door de gemeente wordt onderschreven, en voorwaarde is voor de subsidieregelingen voor cultuur. Echter de regeling voor publieksevenementen kent een dergelijke voorwaarde niet, dus bij de beoordeling van de aanvragen voor die regeling toetst de gemeente daar niet op. De beleidsadviseur laat ook weten zich wel te beraden bij het herzien van de regeling, want er zijn ook culturele publieksevenementen. 

Jazz in de Gracht is een publieksevent, dat voor de stad naast een gevarieerd cultureel aanbod ook economische spin-off oplevert. Uiteraard gunnen we de horeca in Den Haag de extra inkomsten tijdens Jazz in de Gracht, maar dit mag niet over de rug van de uitvoerend muzikanten gaan. 

Daarom roepen we raadsleden op te pleiten bij het college van Burgemeesters en Wethouders voor een fatsoenlijke beloning van de artiesten tijdens Jazz in de Gracht 2023. Tevens vragen we hen erop toe te zien dat bij lokale inzet van culturele makers altijd van Fair Practice sprake is, nu en in de toekomst. Met een aanpassing van de Algemene subsidieverordening hoeft dit geen langdurig traject te zijn. 

 

 

5 redenen om lid te worden

1.Hoe groter, hoe meer impact

In je eentje krijg je weinig voor elkaar. Maar samen kunnen we ons hard maken voor een sterkere creatieve sector. Met een eerlijk inkomen voor alle werkenden, zzp en loondienst.

2.Samen behartigen we je belang beter

We praten met werkgevers, opdrachtgevers en overheden over structurele oplossingen, lokaal en in de politiek. Zo komen we na een lobby van jaren eindelijk dichterbij minimumtarieven voor zzp’ers.

3.We zorgen voor collectieve afspraken

Goede collectieve afspraken zijn, zeker als je in de culturele en creatieve sector werkt. Dat is elke keer weer maatwerk: voor een danser is een omscholingsregeling belangrijk, voor een muzikant een instrumentenverzekering. We sluiten collectieve arbeidsovereenkomsten met werkgevers.

4.We bieden je JURIDISCHE HULP als dat nodig is

Maakt iemand inbreuk op je auteursrecht? Ben je in een arbeidsconflict terechtgekomen? We hebben juristen in dienst die gespecialiseerd zijn in alle juridische aspecten van het creatieve vak. Zij begeleiden je met raad en daad, zodat je er niet alleen voor staat.

5.We geven je antwoord op al je vragen

Soms loop je tegen vragen aan waar je het antwoord niet meteen op weet. Wij helpen je op weg met praktische tools, een juridische helpdesk en een ploeg door de wol geverfde belangenbehartigers en juristen die met je meedenken.