Alle professionele Nederlandse producenten die toneel- en/of dansvoorstellingen maken moeten deze cao toepassen voor hun personeel.

De Kunstenbond heeft samen met NAPK voor elkaar gekregen om de arbeidsvoorwaarden voor de gehele toneel- en danssector op een passend niveau te regelen. Zo moet concurrentie op arbeidsvoorwaarden en wildgroei van producties waarbij medewerkers slecht of niet worden beloond, worden tegen gegaan.

Ook zzp’ers profiteren mee
De cao bevat ook een bepaling over het inzetten van zzp’ers. Andere belangrijke afspraken zijn de flexibele arbeids- en rusttijden, de ruime boven­­wettelijke mogelijk­heden voor contracten voor bepaalde tijd en passende bepalingen over loopbaanbeleid en duurzame inzetbaarheid.