Kunnen kunstenaars in de stad werken? En kunnen ze er wonen? Hoe maken we ateliers betaalbaar? Kunstenbond en Platform BK slaan de handen ineen en voeren 6 lokale gesprekken in Den Haag, Tilburg, Arnhem, Maastricht, Utrecht en Amsterdam. Wij willen Geen Stad Zonder Kunst!

Hoe kunnen we plekken voor het maken en tonen van kunst verduurzamen? Hoe krijgen kunstenaars meer het heft in eigen handen? Van welke goede voorbeelden van collectief zelfbeheer of coöperatief eigendom kunnen we leren?

Praat mee in jouw stad

Daarover gaan Kunstenbond en Platform BK met jou in gesprek! Wij organiseren zes gesprekken tussen stad, kunstenaar en politiek, over hoe de ruimte voor radicale verbeelding behouden en gestimuleerd kan worden. Praat dus mee in jouw stad!

  • Den Haag, 20 mei, Stroom Den Haag
  • Tilburg, 29 mei, NS16
  • Arnhem, 6 juni, Collectie de Groen
  • Maastricht, 13 juni, Maastricht Academy of Fine Arts and Design (MAFAD)
  • Utrecht, 26 juni, De Nijverheid
  • Amsterdam, 1 juli, Mezrab
Meld je aan

Hou de Facebookpagina van Geen Stad Zonder Kunst van de Kunstenbond en Platform BK in de gaten en meld je aan voor een van de Geen Stad Zonder Kunst-bijeenkomsten!