Ben je tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 bevallen? Na jarenlange juridische strijd is er eindelijk een compensatieregeling voor vrouwen die toen als zzp’er aan de slag waren.

Vanaf 15 mei 2018 tot 1 oktober 2018 kan je bij het UWV alsnog een zwangerschapsuitkering aanvragen als je als  zzp’er tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 bent bevallen. Niet alleen is het een blunder dat het zo lang heeft geduurd voordat de rijksoverheid deze fout heeft erkend. De uitkering van € 5.600,- is ook nog eens pas begin 2019! Wij vinden dat na toekenning de uitkering direct zou moeten worden uitbetaald. Een deel van de kinderen van de vrouwen die in deze periode zijn bevallen zit inmiddels op de middelbare school!

Zwangere zelfstandigen hebben in Nederland net als werknemers recht op een uitkering. Het mag niet uitmaken hoe je werkt als je kinderen krijgt. Zo staat het ook in het VN-Vrouwenverdrag. In 2005 heeft Nederland die wet ten nadele van vrouwen gewijzigd. De staat is hierover op de vingers getikt in een procedure waar de Kunstenbond ook aan heeft bijdragen. Inmiddels heeft de UWV-regeling Zelfstandig en Zwanger (ZEZ) dit opgelost, maar niet voor vrouwen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen. Zij vielen tussen wal en schip.

De FNV voerde jarenlang strijd samen met de organisatie Vrouw en Recht Clara Wichmann en een aantal vrouwelijke zzp’ers om met terugwerkende kracht een uitkering te krijgen voor deze groep van zo’n 20.000 vrouwen. De vrouwen roeren zich zelf ook actief op de Facebookgroep ‘20.000 zwangere zzp’ers zijn wachten beu’ Vele jaren van rechtszaken hebben geleid tot de compensatieregeling om ook over deze periode het recht op een bevallingsuitkering alsnog toe te kennen. 

Stappenplan:

  1. Ben je bevallen tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 en was je op dat moment niet in loondienst? Dan kom je in aanmerking voor de compensatieregeling. Zet 15 mei in je agenda.
  2. Vanaf 15 mei tot en met 1 oktober 2018 kun je een aanvraag indienen. De uiterste datum om de aanvraag in te dienen is 1 oktober 2018.
  3. Aanvragen van de uitkering doe je bij het UWV. Op de UWV-site komt een aanvraagformulier. Je hoeft geen oude inkomenspapieren op te zoeken, je krijgt een vast bedrag van € 5.600,-