Het (vorige) kabinet was van plan de aftrekbaarheid van scholingsuitgaven per 2018 af te schaffen en te vervangen door een nieuwe ‘regeling scholingsvouchers’. Wat betekent dat allemaal?

In verband met de verkiezingen afgelopen maart is het geheel in de koelkast beland. Het huidige kabinet wil echter in discussie met de Kamer over het doel van de nieuwe regeling en heeft daarom gevraagd de afschaffing aan te houden tot 2019.

Dat betekent nu vooral onduidelijkheid! En opleidingsinstituten die al adverteren met de afschaffing van de aftrekbaarheid van scholingskosten om hun klanten een beetje onder druk zetten.

Aan de andere kant, zolang niet zeker is hoe die nieuwe regeling eruit gaat zien bestaat de kans dat sommige groepen wel degelijk een kleinere kans hebben straks gebruik te kunnen maken van een gunstige regeling.

Om welke groepen gaat het? De keuze die het kabinet aan de Kamer wil voorleggen is of het een regeling wordt die in het algemeen een leercultuur stimuleert (en dus voor iedereen openstaat) of dat het een regeling wordt die zich vooral richt op kwetsbare groepen (bijv. max niveau mbo-4).

Wel óf niet bij-, her- of omscholen blijft natuurlijk altijd een persoonlijke keuze. Maar wij vinden het wel verstandig om iedereen met een hogere (beroeps)opleiding en iedereen die vermoedt niet als kwetsbaar op de arbeidsmarkt beschouwd te worden, te laten weten dat er een kans is dat het nieuwe systeem nadeliger gaat worden.

We raden je dan ook aan goed na te denken over je scholingswens. Dit jaar nog doen? Of wachten tot volgend jaar met een (kleine) kans dat het fiscale voordeel er dan anders uit zou kunnen zien?! Meer lezen? Klik hier.