Naar aanleiding van de vele verhalen en reacties op de hashtag #metoo, voerde de Kunstenbond een kleine poll uit onder haar leden. Uit het onderzoek blijkt dat 60% van de mensen die gereageerd hebben weleens gepest, uitgescholden of seksueel geíntimideerd zijn op de werkvloer. 

Het zijn vooral jonge meiden én jongens bij de start van hun opleiding die last hebben van sexueel intimiderend gedrag. Ze zijn kwetsbaar en bereid tot van alles om later hun vak te kunnen uitoefenen. Daar wordt soms bewust, maar ook onbewust, misbruik van gemaakt door docenten. Vaak wordt seksuele intimidatie gezien als normaal gedrag, een grapje, iets dat erbij hoort.  

Ook bij collega vakbonden dezelfde signalen
Dit onderwerp speelt niet alleen in Nederland. Ook onze collega vakbonden: de Engelse Equity, de Franse SFA komen met cijfers van dezelfde strekking: 60% van de mensen heeft last van pesten, seksuele intimidatie en discriminatie of kent iemand die er mee te maken heeft.  

Vertrouwenspersoon is nodig
Uit het Kunstenbond onderzoek blijkt dat zo’n 60% van de deelnemers vaak niet weten bij wie ze terecht kunnen. Ze stellen het op prijs als er een vertrouwenspersoon komt en er campagnes komen met tips voor slachtoffers en bewustwording bij daders. 

Wat kun jij doen als je gepest of (seksueel) geintimideerd wordt?

 1. PESTEN, (SEKSUELE) INTIMIDATIE EN GEWELD ZIJN ONTOELAATBAAR
  DOE HET NIET
  ACCEPTEER HET NIET
  BEVECHT HET
 2. Meld ongewenst gedrag op de werkvloer bij je leiddinggevende en/of vertrouwenspersoon.
 3. Vul de pesttest van FNV in en vraag collega’s hetzelfde te doen
 4. Lees de tips van Collega vakbond Equity in Engeland die een folder ‘A guide to bullying, What can you do’ maakte over dit onderwerp (Engels)

Kunstenbond zet zich in voor een veilige werkplek

 1. De Kunstenbond zet in op een veilige werkplek o.a. in het Handboek CAO van de FNV en in losse CAO’s, bijvoorbeeld kunsteducatie. We zullen dit actief blijven uitdragen en werkgevers oproepen een vertrouwenspersoon in te stellen. Wat ons betreft zouden ook zzp’ers toegang moeten hebben tot de vertrouwenspersoon van de organisatie waar ze de opdracht voor uitvoeren.
 2. De Kunstenbond is een van de partners in de Fair Practice Code. Wij onderzoeken in welke vorm het voorkomen van pesten, intimidatie en seksueel geweld een plek kan krijgen in deze code.
 3. Je kan bij ons terecht voor juridisch advies en vragen over contracten. Mocht je werkgever mediation willlen inschakelen, dan kunnen wij dat tegen betaling doen. Neem contact op met juridischadvies@kunstenbond.nl

 

Goed om te weten is dat er in de CAO Kunsteducatie van alles is geregeld rondom ongewenst gedrag op de werkvloer. Zo is er een centraal meldnummer waar je 24 uur per dag, 7 dagen van de week terecht kan met klachten over ongewenst gedrag. En neemt een vertrouwenspersoon contact met je op als je een klacht hebt ingediend. Kijk op pagina 27 van de cao. De CAO Kunsteducatie vind je hier.