Het aantal meldingen bij Mores zegt niet alles over hoe vaak grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. Mores is een vangnet waar iedereen uit de culturele, creatieve en mediasector terecht kan die dat binnen de eigen organisatie niet kan of wil. Mores doet geen onderzoek naar de reikwijdte van grensoverschrijdend gedrag. Recent zijn er diverse onderzoeken gedaan waaruit blijkt dat grensoverschrijdend gedrag vaak plaatsvindt op de werkvloer, zoals de onderzoeken in de danssector, de muzieksector en de publieke omroep uitwijzen.

Mensen die uitreiken naar Mores vinden een luisterend oor en kunnen steun en advies krijgen over mogelijke vervolgstappen. De ondersteuning door de onafhankelijke vertrouwenspersonen loopt uiteen van ‘je verhaal kunnen doen’, handvatten of begeleiding om in gesprek te komen met je eigen organisatie of opdrachtgever, tot aangifte doen en alles daartussen. De melder houdt daarbij altijd zelf de regie.

Deze meldingen in 2023 betreffen de volgende categorieën:

Seksuele intimidatie 61
Intimidatie 34
Pesten 22
Discriminatie 17
Agressie/geweld 46
Overig 20*
Totaal 200

* Onder overig vallen onder andere meldingen over arbeidsinhoudelijke conflicten.

Febe Deug, voorzitter bestuur Mores over het aantal meldingen in 2023:
Als iemand jouw grenzen overschrijdt en je kunt nergens in de organisatie terecht, maakt dat je ontzettend kwetsbaar. Het is daarom goed dat mensen de weg naar Mores weten te vinden. Onze onafhankelijke vertrouwenspersonen bieden opvang en ondersteuning.

Cijfermatig zijn er in 2023 minder meldingen gedaan dan in het piekjaar 2022 (toen er een aantal grote zaken bij tv-programma’s veel (media) aandacht kregen, red.) maar de trend is nog altijd een stijgende. Steeds meer organisaties hebben aandacht voor grensoverschrijdend gedrag en maken beleid voor een sociaal en fysiek veilig werkklimaat, dat is hartstikke mooi. Toch kunnen niet alle werkenden bij hun eigen werk- of opdrachtgever terecht. Voor hen is Mores er onverminderd als onafhankelijk steunpunt.

Mores ondersteunt niet alleen melders, maar geeft ook organisaties en bedrijven advies over het
oppakken van meldingen en het organiseren van het juiste gesprek op de werkvloer over dit onderwerp.”