In een licentiecontract leg je, net zoals in een artiestencontract, afspraken vast over de samenwerking tussen een artiest en een platenlabel. Het verschil is dat niet het platenlabel de opname (master) organiseert en betaalt, maar de artiest zelf.

Wat is een licentiecontract?

Bij een licentiecontract levert de artiest de muziekopnamen en vaak ook het artwork aan. Het platenlabel betaalt en organiseert o.a. de exploitatie, de distributie, de promotie en marketing van de muziek. De artiest heeft en houdt de rechten op de opname en is dus mastereigenaar. Het platenlabel krijgt alleen een licentie om de opname voor een bepaalde periode in een bepaalde regio te verveelvoudigen en exploiteren. In ruil daarvoor ontvangt de artiest een percentage van de opbrengsten, de royalty’s.

voorwaarden

In het licentiecontract staan de voorwaarden waaronder de exploitatie plaatsvindt. De artiest is zelf verantwoordelijk voor de kosten en organisatie van de opname. Financiert het platenlabel ook de opnamekosten, dan is dit meestal een voorschot op de royalty’s. Licenties kunnen exclusief en niet-exclusief zijn. Van belang is ook de duur van het contract, het territorium en uiteraard ook de vergoeding die je ontvangt. Omdat het financiële risico voor een belangrijk deel bij de artiest ligt, zijn de royalty’s bij een licentiecontract vaak hoger dan bij een artiestencontract.

Royaltybasis

Staar je niet blind op de hoogte van de royalty’s, maar let vooral op de royaltybasis. Op basis daarvan worden de royalty’s berekend. Een zogenaamde ‘At Source’ basis levert bijvoorbeeld meer op dan de door het label netto ontvangen opbrengst. Het is daarnaast raadzaam om overeen te komen dat de royalty hoger wordt bij een stijgende verkoop via een zogenaamde sliding scale.

Checklist licentiecontract

Sta je op het punt een licentiecontract te tekenen maar weet je niet of het contract wel deugt lees dan eerst onderstaande checklist.

Welke voorwaarden je niet moet accepteren. 

 • Het licentiecontract is exclusief maar niet gelimiteerd in tijd;
 • Er staat een verplichting in het contract om de muziekuitgavenrechten over te dragen aan een gelieerde publisher;
 • Het licentiecontract wordt aangegaan voor onbepaalde tijd maar er is geen opzegtermijn;
 • Er is geen releaseverplichting met uiterste releasedatum opgenomen als ontbindende voorwaarde;
 • Er is geen duidelijke vergoeding geregeld per exploitatievorm;
 • Het toepasselijke royaltypercentage is onduidelijk;
 • Het is onduidelijk waarover de royalty’s worden berekend. Er is sprake van een onduidelijke kostenaftrek;
 • Er worden pas royalty’s betaald als het platenlabel volledig uit de kosten is.
 • Er is geen rekenvoorbeeld van berekening van royalty’s bijgevoegd (vraag daar altijd om!);
 • Er is geen duidelijk en gedetailleerd budget en plan voor promotie en marketing;
 • Er is geen duidelijke regeling met betrekking tot beëindiging van het contract (sell of, terugzending, vernietiging van de voorraad en/of het onbeschikbaar maken bij digitale platformen);
 • Er staat geen auditbepaling in het contract (het recht om bijvoorbeeld 1 keer per jaar in de boekhouding van het platenlabel de juistheid te controleren van de royalty statements);
 • Er is sprake van een onbeperkt aantal opties om het contract voor volgende geluidsopnamen te verlengen en/of additionele opties kunnen zonder wederzijdse toestemming aan het contract worden toegevoegd;
 • Je bent verplicht om na afloop van het contract eerst met het platenlabel te onderhandelen over een nieuw contract (right of first refusal);
 • Je bent verplicht om na afloop van het contract elk ander nieuw contract voor te leggen aan het platenlabel, die kan beslissen dit aanbod te matchen door hetzelfde contract aan te gaan (matching right of matching offer);
 • De artiest heeft geen inspraak in creatieve beslissingen.
 • Het label incasseert de Sena Producenten-inkomsten zelf, maar betaalt minder dan 50% daarvan door aan Artiest;

Als dit er in staat, zit je GOED

 • De duur van het contract is redelijk op basis van het voorwerp daarvan (single vs langspeler, EP, aantal tracks);
 • Er is een tussentijdse mogelijkheid tot opzeggen bij een contract met een lange termijn. Let op: je kunt de termijn van de licentie afhankelijk maken van resultaten. Bouw evaluatie-momenten in om de termijn bij te stellen;
 • Het territorium is een land, een aantal landen of een regio (niet de wereld);
 • Er is een releaseverplichting met uiterste releasedatum als ontbindende voorwaarde opgenomen;
 • Er is een duidelijk verschil in royalty’s voor verschillende exploitatievormen;
 • Er is een duidelijk vergoeding per exploitatievorm afgesproken (of er is een vangnet artikel dat “overige exploitatievormen” regelt);
 • De royalty’s zijn duidelijk en er is een rekenvoorbeeld opgenomen;
 • Er is duidelijkheid over de mogelijkheid tot het geven van eventuele sublicenties door het label;
 • In het geval van sublicenties is de verdeling van royalty’s duidelijk;
 • Er is een duidelijk en gedetailleerd budget voor promotie en marketing;
 • Er is bereidheid tot investeren;
 • De artiest heeft inspraak in de te varen koers: ‘samen ondernemen’;
 • De artiest heeft inspraak in creatieve beslissingen.


Waar je over MOET onderhandelen

 • De looptijd van het contract is langer dan 5 jaar;
 • De licentie betreft alle exploitatievormen;
 • Het territorium waarvoor de licentie wordt verleend is de wereld (onderhandel erover of dit iets is wat het platenlabel waar kan maken);
 • Er is geen promotie- en marketingplan en dito budget;
 • Er staat niet omschreven voor welke exploitatievormen toestemming is verleend;
 • Het is onduidelijk wanneer en waarover de royalty’s worden betaald;
 • Er is geen rekenvoorbeeld van berekening van royalty’s bijgevoegd (vraag daar altijd om!);
 • Het label incasseert de Sena Producenten-inkomsten zelf, maar betaalt minder dan 50% daarvan door aan Artiest;
 • Let op bij het moeten afdragen van andere inkomsten, bijv. inkomsten uit live-optredens en merchandising. Wie delen er mee voor hoeveel en voor hoe lang?;
 • De artiest geeft de mogelijkheid om te procederen aan het label maar het is niet duidelijk wie de kosten daarvan draagt en wie hoeveel van de opbrengsten van een gewonnen procedure krijgt.
Laat je contract screenen beeld: Guda Koster

Laat je contract screenen

Ben je niet helemaal zeker van je zaak en wil je graag dat er iemand met je meekijkt? Kunstenbondjuristen en advocaten met verschillende expertises staan voor je klaar.

Ben je lid? Neem contact op met onze juridische helpdesk.