In een licentiecontract leg je, net zoals in een artiestencontract, afspraken vast over de samenwerking tussen een artiest en een platenlabel. Het verschil is dat niet het platenlabel de opname (master) betaalt, maar de artiest zelf.

Wat is een licentiecontract?

De artiest levert de muziek en het artwork in feite kant-en-klaar aan. Het platenlabel betaalt en organiseert eventueel het maken van de cd en het digitale album en de distributie, de promotie en marketing van de muziek en de artiest. De artiest heeft en houdt de rechten op de uitvoeringen en is daarmee eigenaar van de opname (mastereigenaar). Het platenlabel krijgt alleen een licentie om de opname voor een bepaalde periode in een bepaalde regio te verveelvoudigen en exploiteren. In ruil daarvoor ontvangt de artiest een percentage van de verkoopprijs: royalty’s.

In het licentiecontract staan de voorwaarden waaronder de exploitatie plaatsvindt. De artiest is zelf verantwoordelijk voor de kosten van de opname en het bijkomende materiaal.

Financiert het platenlabel ook de opnamekosten, dan is dit meestal een voorschot op de royalty’s. Licenties kunnen exclusief en niet-exclusief zijn en gelden doorgaans alleen voor bepaalde landen. Van belang is de duur van het contract en uiteraard ook de vergoeding die je ontvangt. Omdat het financiële risico voor een belangrijk deel bij de artiest ligt, zijn de royalty’s bij een licentiecontract vaak hoger dan bij een artiestencontract.

Staar je niet blind op de hoogte van de royalty’s, maar let er vooral op waarover de royalty’s worden betaald en op welk moment de betaling begint. Het is gebruikelijk dat de royalty hoger wordt bij een stijgende verkoop, de sliding scale.

Checklist licentiecontract

Sta je op het punt een licentiecontract te tekenen maar weet je niet of het contract deugt? Check welke bepalingen maken dat je het contract niet (zonder meer) moet tekenen, welke zaken goed geregeld zijn en over welke onderdelen je nog verder kunt onderhandelen.

Wanneer je NIET moet tekenen

 • Het licentiecontract is exclusief maar niet gelimiteerd in regio en tijd;
 • Er staat een verplichting in het contract de (uitgave)rechten over te dragen;
 • Het licentiecontract wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en er is geen opzegtermijn;
 • Er is geen releaseverplichting opgenomen;
 • Het territorium waarvoor de licentie wordt verleend is de hele wereld;
 • Er staat niet omschreven voor welke exploitatievormen toestemming is verleend;
 • Er is geen duidelijke vergoeding geregeld per exploitatievorm;
 • Het toepasselijke royaltypercentage is onduidelijk;
 • Het is onduidelijk waarover de royalty’s worden berekend Er is sprake van een onduidelijke kostenaftrek;
 • Het is onduidelijk hoe en welke kosten er worden verrekend;
 • Er worden pas royalty’s betaald als het platenlabel volledig uit de kosten is (dit is het recoupable maken van kosten: er worden pas royalty’s uitbetaalt als alle of een deel van de  kosten zijn terugverdiend);
 • De royalty’s worden gehalveerd bij verkoop in het buitenland;
 • De halvering van royalty’s bij radio en tv-promotie is niet gelimiteerd tot de periode van de campagne en tot 3 maanden daarna;
 • Na 3 maanden vervalt het recht om het platenlabel een factuur te sturen voor de royalty’s;
 • Je doet afstand van je wettelijke vergoedingsrechten voor artiesten. Dat wil zeggen het deel voor de artiest dat wordt uitgekeerd door Sena en NORMA;
 • Er is geen duidelijke regeling met betrekking tot beëindiging van het contract (sell of, terugzending, vernietiging van de voorraad en/of het onbeschikbaar maken bij digitale platformen);
 • Er staat geen auditbepaling in het contract (het recht om bijvoorbeeld 1 keer per jaar in de boekhouding van het platenlabel de juistheid te controleren van de royalty statements);
 • Er staat een verplichting in het contract om ook een uitgavecontract te tekenen;
 • Er is sprake van een onbeperkt aantal opties om het contract voor een volgende opname te verlengen en/of additionele opties kunnen zonder wederzijdse toestemming aan het contract worden toegevoegd;
 • Je bent verplicht om na afloop van het contract eerst met het platenlabel te onderhandelen over een nieuw contract (right of first refusal);
 • Je bent verplicht om na afloop van het contract elk ander nieuw contract voor te leggen aan het platenlabel, die kan beslissen dit aanbod te matchen door hetzelfde contract aan te gaan (matching right of matching offer);
 • De geheimhouding gaat zover dat legal counselling niet mogelijk is.


Als dit er in staat, zit je GOED

 • Er is een signing fee afgesproken;
 • De duur van het contract is redelijk op basis van het voorwerp daarvan (single vs langspeler, EP, aantal tracks);
 • Er is een tussentijdse mogelijkheid tot opzeggen bij een contract met een lange termijn. Let op: je kunt de termijn van de licentie afhankelijk maken van resultaten. Bouw evaluatie-momenten in om de termijn bij te stellen;
 • De artiest geeft toestemming voor het gebruik van de master;
 • Het territorium is een land, een aantal landen of een regio (niet de wereld);
 • Er is een releaseverplichting opgenomen;
 • Er is een duidelijk verschil in royalty’s voor verschillende exploitatievormen;
 • Er is een duidelijk vergoeding per exploitatievorm afgesproken (of er is een vangnet artikel dat “overige exploitatievormen” regelt);
 • De royalty’s zijn duidelijk en er is een rekenvoorbeeld opgenomen;
 • Er is duidelijkheid over de mogelijkheid tot het geven van eventuele sublicenties door het label;
 • In het geval van sublicenties is de verdeling van royalty’s duidelijk;
 • Er is een duidelijk en gedetailleerd budget voor promotie en marketing;
 • Er is bereidheid tot investeren;
 • De artiest heeft inspraak in de te varen koers: ‘samen ondernemen’;
 • De artiest heeft inspraak in creatieve beslissingen.


Waar je over MOET onderhandelen

 • De looptijd van het contract is langer dan 3 jaar;
 • De licentie betreft alle exploitatievormen;
 • Het territorium waarvoor de licentie wordt verleend is de wereld (onderhandel erover of dit iets is wat het platenlabel waar kan maken);
 • Er is geen promotie- en marketingplan;
 • Het is onduidelijk wanneer de royalty’s worden betaald;
 • Het is onduidelijk hoe en aan wie de royalty’s worden betaald en of hiervoor een factuur nodig is;
 • Er is geen rekenvoorbeeld van berekening van royalty’s bijgevoegd (vraag daar altijd om!);
 • De artiest is en blijft producent en incasseert de Sena-inkomsten zelf, maar is verplicht – een gedeelte – door te betalen aan het platenlabel;
 • Let op bij het moeten afdragen van andere inkomsten, bijv. inkomsten uit live-optredens. Wie delen er mee?;
 • De artiest geeft al dan niet de mogelijkheid om te procederen aan het label en duidelijk is wie de kosten daarvan draagt.
Laat je contract screenen beeld: Guda Koster

Laat je contract screenen

Ben je niet helemaal zeker van je zaak en wil je graag dat er iemand met je meekijkt? Kunstenbondjuristen en advocaten met verschillende expertises staan voor je klaar.

Ben je lid? Neem contact op met onze juridische helpdesk.