Maandag 13 en dinsdag 14 november 2017: twee belangrijke dagen voor ons en voor de sector.

Op maandag de eerste echte kennismaking van de kersverse minister OCW met de Tweede Kamer bij de behandeling van de cultuurbegroting. En op dinsdag de presentatie van de Arbeidsmarktagenda. Dagen waarop we ons lobby- en advieswerk verzilverden. Goud hebben we als straks iedereen werkzaam in de culturele secor daadwerkelijk meer verdient.

Vijf hoopvolle punten uit de begrotingsbehandeling cultuur

Maandag 13 november 2017 behandelde de Tweede Kamer de cultuurbegroting. Een mooi moment om te kijken wat de woordvoerders en nieuwe minister Ingrid van Engelshoven als prioriteiten zien voor de toekomst. De minister doorstond ‘haar vuurdoop’, volgens de meeste Kamerleden. Arno Rutte van de VVD ging er met zijn aanval op gesubsidieerde popmusici met gestrekt been in, SP-Kamerlid Peter Kwint van de SP pareerde die aanval goed “Popmuziek is meer dan Kane en Kensington” en ook minister Van Engelshoven hield haar rug recht. Het debat duurde zo’n zes uur en wat opviel was de toon. Zo bepleitte de minister meermaals de intrinsieke waarde van cultuur. Ook lijkt ze wezenlijk op zoek naar manieren om de toekomst duurzaam te maken voor de mensen die kunst (mede) maken. Zo zei ze: ‘We moeten naar een sector waar sprake is van eerlijk werk’. Laat dat nou in één zin de inzet van de Kunstenbond zijn. Met minister en de Kamer zien wij vijf aanknopingspunten voor een betere toekomst van werkenden in de creatieve sector:

1.       Inkomens verbeteren. Meerdere partijen en de minister zien dat de inkomenspositie van kunstenaars voor de komende jaren prioriteit is. Dit is jarenlang de inzet van de Kunstenbond, we zaten aan tafel bij de SER bij de totstandkoming van ‘Passie gewaardeerd’. Het is hoopvol dat zowel oppositie als coalitiepartijen dit erkennen, ondanks dat het regeerakkoord niks zegt hierover. De minister beloofde begin 2018 met een beleidsbrief te komen. Op dinsdag 14 november nam ze de arbeidsmarktagenda van de sector in ontvangst, met copy-paste kan de minister deze agenda verwerken in haar brief aan de Kamer. Ook bij het opstellen van de arbeidsmarktagenda speelde de Kunstenbond een belangrijke rol.

2.       Collectief onderhandelen. De Kunstenbond werkt al bijna tien jaar om de positie van zzp’ers te verbeteren door collectief onderhandelen mogelijk te maken. Lobbyen is vaak een zaak van lange adem. Onze inspanningen resulteerden in een motie van GroenLinks en de PvdA om experimenteerruimte te creëren om collectief onderhandelen mogelijk te maken. De minister zegde toe om in overleg te gaan met haar collega ministers van Sociale en Economische Zaken.

3.       Fair Practice. Zowel Peter Kwint (SP), Corinne Ellemeet (GroenLinks) en de minister noemden de Fair Practice Code. Ze vinden dat deze verder ontwikkeld en overgenomen moet worden door culturele organisaties en creatieve bedrijven. De Kunstenbond is een van de partijen die meeschreef aan deze code, die als een soort morele bijsluiter bij cao’s, en een gedragscode voor onderhandelingen van zzp’ers met opdrachtgevers kan worden gezien.

4.       De minister liet voorafgaand aan het Kamerdebat al weten dat de 10 miljoen extra voor cultuur die vorige jaar per motie eenmalig door de kamer ter beschikking was gesteld, structureel wordt. Deze middelen worden aan het Fonds Podiumkunsten en het Mondriaan Fonds ter beschikking gesteld voor het financieren van theatergezelschappen en presentatie-instellingen die wel positief beoordeeld waren, maar waarvoor niet genoeg geld was. Mede door onze actie #rembrandtalarm is dat extra geld er nu wel.

5.       Honorariumrichtlijn. Meerdere partijen noemden in het Kamerdebat de honorariumrichtlijn (een initiatief van BKNL, waarin de Kunstenbond een belangrijke rol speelt) en het experimenteerreglement van het Mondriaan Fonds en vroegen hoe dit bestendigd gaat worden. De minister gaf aan de richtlijn te ondersteunen maar dat in de toekomst het normaal zou moeten worden dat instellingen hun makers betalen. De Kunstenbond is het van harte met haar eens, al hebben veel organisaties na alle bezuinigingen vaak wel structureel extra middelen nodig om hun makers en mogelijk makers eerlijk te betalen.

Lees hier het verslag van de hele begrotingsoverleg en alle ingediende moties. Op dinsdag 21 november 2017 wordt in de Tweede Kamer gestemd over de moties.

Minister neemt Arbeidsmarktagenda in ontvangst

Na haar ‘vuurdoop’ bij de begrotingsbehandeling cultuur op maandag, kwam de minister de dag erna weer in actie voor de kunst. In het adembenemende gebouw de Rode Olifant in Den Haag ontving ze uit handen van Jan Zoet, voorzitter Kunsten ’92, de arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector 2017-2023.

Jan Zoet & Ingrid van Engelshoven Foto: Edwin Weers

Kunstenbond werkte mee
De Kunstenbond werkte actief mee aan deze agenda die Kunsten ’92 in opdracht van de vorige minister Jet Bussemaker maakte. Aanleiding waren de arbeidsmarktverkenning en het rapport Passie Gewaardeerd van de SER en Raad voor Cultuur waaruit de erbarmelijke inkomenspositie van kunstenaars en creatieven haarscherp blijkt. De minister pakte het podium om de belofte te doen om de komende tijd samen met het veld te gaan zoeken naar echte oplossingen. In februari komt ze met een beleidsbrief waarin ze hopelijk vaak copy paste doet uit de arbeidsmarktagenda van de sector zelf.

 

fotograaf:

Peter van den Bunder & werkgroepvoorzitter Erik Akkermans Foto: Edwin Weers

Betere onderhandelingspositie
De agenda gaat uitdrukkelijk niet alleen over cao’s en mensen in loondienst. Prof.dr. Evert Verhulp, hoogleraar Arbeidsrecht, kroonlid van de SER en voorzitter van de adviescommissie van ‘Passie Gewaardeerd’ benadrukte in zijn inleiding de grote hoeveelheid zzp’ers en hun gebrek aan onderhandelingspositie. Doel van de arbeidsmarktagenda is versterken van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector door de aanbevelingen uit bovenstaande rapporten met de sector en sociale partners uit te voeren. Daarvoor zijn er 20 ‘aanjaagpunten’ met verschillende aanjagers benoemd die de komende tijd aan de slag gaan. Het klinkt een beetje als bobotaal misschien, maar het gaat erom dat er concrete stappen worden gezet om veranderingen door te voeren. De bal moet blijven rollen. De Kunstenbond krijgt een zetel in de regiegroep die de voortgang en samenhang van de uitvoering gaat bewaken.

De Kunstenbond is zelf ook aanjager van twee belangrijke punten:

  • vergroot de eenheid onder werkenden
  • creëer ruimte voor het maken van tariefafspraken

Werkgroep Arbeidsmarkt

De werkgroep Arbeidsmarktagenda Foto: Edwin Weers

Bekijk hier de Arbeidsmarktagenda of vraag het boekje aan via Kunsten ’92

Heb je hier ideeën over? Laat het ons weten via info@kunstenbond.nl