Zonder een gezonde arbeidsmarkt gaat de cultuursector kapot. De Kunstenbond wil ervoor zorgen dat de gemeenteraadsverkiezingen 2022 een volgende stap zijn richting een gezonde arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector.

Een culturele en creatieve sector waar professioneel gemaakt en professioneel betaald gemeengoed zijn, daarvan droomt iedereen die onze sector een warm hart toedraagt. De omstandigheden nu staan daar nog ver vandaan. Er wordt niet goed gezorgd voor onze werkenden. Freelancers worden structureel onderbetaald, een veilige werkomgeving en gezonde arbeidsomstandigheden zijn niet vanzelfsprekend. Als onderkenning van het probleem én om hier verbetering in aan te brengen is de fair practice code ontwikkeld. Ook de overheid onderschrijft de code. Met nieuwe gemeenteraden in aantocht is het tijd om de daad bij het woord te voegen en fair practice te laten doorklinken in gemeentebeleid.

Met de onderstaande paragraaf in je verkiezingsprogramma zet je een grote stap in die richting.

Eerlijke beloning voor kunstenaars, kunstdocenten en cultuurmakers

De beloning voor kunstenaars en cultuurmakers staat vaak niet in verhouding tot het werk dat zij verrichten en de waarde die zij hebben voor de samenleving. [Naam partij] wil dat [naam gemeente] alleen nog investeert in organisaties die zich aan de Fair Practice Code houden en het Fair Pay principe invoeren. Niet alleen op papier, daadwerkelijk in de praktijk! We willen daarvoor het cultuurbudget verhogen. Ook medefinanciers wordt gevraagd zich aan de code te houden. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door bij lokale kunst- en cultuuropdrachten een eerlijk tarief te betalen.