Is er in je arbeidsovereenkomst een zogenaamde ‘ontbindende voorwaarde’ opgenomen? Als dat zo is, kan het tot gevolg hebben dat je arbeidsovereenkomst eindigt zonder tussenkomst van een rechter of het UWV.

 

Drie voorbeelden uit de kunstsector:

  1. De kaartverkoop van een musical waarin je speelt valt enorm tegen. Voor deze klus heb je andere opdrachten afgezegd en je contract loopt nog vier maanden als je werkgever besluit de stekker uit de productie te trekken. Mag de werkgever een beroep doen op een ontbindende voorwaarde of is dit eigenlijk ondernemersrisico?
  2. Of een belangrijke subsidie valt weg. De organisatie waar je voor werkt heeft ineens een gat in zijn begroting. Is dat reden genoeg om de arbeidsovereenkomst te beëindigen?
  3. En wat als een hoofdrolspeler, dé publiekstrekker van een toneelstuk, uitvalt. Mag de werkgever dan de ontbindende voorwaarde inroepen?

Misschien merk je het wel, niet iedere situatie leent zich voor het gebruik van een ontbindende voorwaarde. Het meest bekende voorbeeld van een ontbindende voorwaarde is dat je arbeidsovereenkomst eindigt wanneer je geen Verklaring Omtrent Gedrag kunt afgeven of wanneer je binnen een bepaalde termijn een vereist diploma niet behaalt. Ontbindende voorwaarden zijn dus niet ongebruikelijk maar soms wel omstreden.

Is er in jouw arbeidsovereenkomst een ontbindende voorwaarde opgenomen en twijfel je aan de geldigheid hiervan? Doe zelf een contract screening of stuur je vraag naar één van de juristen van de Kunstenbond voor een advies op maat. Of stuur een e-mail.