• De Kunstenbond streeft ernaar dat er voor alle werkenden in de culturele en creatieve sector een beloningsnorm geldt, zowel voor mensen in loondienst als voor mensen die werken als zzp’er. 
  • De Kunstenbond streeft ernaar dat die beloningsnormen Fair Pay zijn. Fair Pay wordt gedefinieerd als een eerlijke betaling voor het werk wat je doet, waarbij gekeken wordt naar de beloning, de functieomschrijving, de contractvoorwaarden, de arbeidsrelatie, de verhouding uren/beloning, de mogelijke kosten voor sociale zekerheid, flexibiliteitsrisico’s en de uitvoeringskosten. 
  • De Kunstenbond streeft ernaar deze beloningsnormen zoveel als mogelijk vast te leggen in collectief bindende afspraken tussen werkgevers en werknemers en tussen opdrachtgever en opdrachtnemers. 
  • De Kunstenbond wil zoveel als mogelijk de bestaande normen en de beloningsnormen die in ontwikkeling zijn harmoniseren voor meer gelijke behandeling en een beter overzicht. In de tussentijd maken we je wegwijs in het woud van instrumenten voor een eerlijke beloning.