Veel van de uitgekeerde coronasteun zou er niet zijn geweest zonder lobby van de Kunstenbond. De Kunstenbond hamerde daarbij structureel op de belangen van werkenden in onze sector. Dit gebeurde bijvoorbeeld binnen de Taskforce Culturele en Creatieve Sector, waarin de Kunstenbond sinds het begin van de pandemie plaats had. Verder kwamen er mede dankzij de Kunstenbond verschillende intitiatieven om meer subsidie en coronasteun bij werkenden en zzp’ers te krijgen, zoals het National Podiumplan. Ook pleit de Kunstenbond al langer voor een vangnetregeling voor freelancers, die er tot op heden helaas nog niet is gekomen. Meer resultaten die de Kunstenbond tijdens de coronacrisis behaalde vind je hier.