De afgelopen jaren heeft de Kunstenbond voortdurend gestreden voor compensatie van gederfde inkomsten voor zzp’ers in de sector. Dat deden we door middel van politieke lobby, onder andere met het pleidooi voor een vangnetregeling. Helaas was er telkens geen politieke meerderheid voor onze plannen.