Het werk van kunstenaars, creatieven en andere culturele professionals is van grote waarde voor de samenleving: ook in tijden van corona boden kunst en cultuur troost en ontspanning voor velen. Mensen die noodgedwongen in een andere sector aan de slag moeten, komen meestal niet meer terug. Culturele zzp’ers hun vak uit jagen leidt dus tot kaalslag in de sector en tot verliezen voor de samenleving die moeilijk in geld zijn uit te drukken. Voor mensen in loondienst was er wel een toereikend vangnet en van deze groep werd niet gevraagd dat ze zich lieten omscholen. Het is dan ook niet eerlijk om dit wel van de culturele zzp’er te verwachten, die vaak hetzelfde werk doet. Er is hier dus sprake van ongelijke behandeling.