De Bijzondere Bijstand is geen coronasteun. Verder gelden – net als bij de TOZO – ook een partner- en vermogenstoets, zodat mensen met spaargeld of een verdiende partner niet in aanmerking komen. Verder bevat de Bijzondere bijstand een levensvatbaarheidstoets, en daarmee een soort van omscholingsplicht. Voor veel zzp’ers is de vraag echter niet weggevallen door een gebrek aan behoefte bij klanten en opdrachtgevers, maar als direct gevolg van coronamaatregelen van de overheid. De levensvatbaarheidstoets werkt daarmee onrechtvaardig.