Krijg je geld terug: jaaropgave 2022 beschikbaar beeld: Guda Koster

Krijg je geld terug: jaaropgave 2022 beschikbaar

Dagblad van het Noorden 2-9

GRONINGEN De Kunstenbond stapt naar de rechter om bij de Nederlandse staat compensatie af te dwingen voor verlies dat
zzp’ers als gevolg van coronamaatregelen hebben geleden maatregelen hebben geleden.

De gang naar de rechter wordt mede op initiatief van kunstenaar Wilma Vissers uit Groningen gemaakt. Zij is bestuurslid
van de vakbond Beeldend die opkomt voor de belangen van beeldend kunstenaars.
Vissers is zelf zzp’er, maar geen mede-eiser. Tijdens de covid crisis kon zij niet langer lesgeven, vielen tentoonstellingen en netwerk-mogelijkheden weg en ging een geplande residentie niet door. ,,Ik heb mij er doorheen geslagen, maar de crisis heeft mij teruggeworpen. Dat geldt voor veel meer kunstenaars.”

Vissers en de bond menen dat het Rijk aansprakelijk is voor hoe met zzp’ers tijdens de crisis is omgegaan. Zij baseren zich daarbij onder meer op onderzoek door de Boekmanstichting. Daaruit blijkt dat de verleende steun voor de kunsten lang niet altijd
terecht is gekomen bij mensen waar het voor bedoeld was. Ondanks diverse waarschuwingen voor de haperende steunverdeling is dit nooit gecorrigeerd. Wat bij kunstenaars steekt, is dat de staat zich niet aansprakelijk voelt, terwijl de staat wel
maatregelen trof die de bedrijfsvoering van kunstenaars heeft verstoord. Als voorbeeld noemt Vissers de sluiting en heropening van podia. ,,Op een gegeven moment mochten kapsalons wel open, cultuurpodia niet. Kunstenaars kregen het door de maatregelen zwaar, zzp’ers nog zwaarder. Er is sprake van ongelijkheid.” Het probleem speelt landelijk en regionaal. Als voorbeeld
noemt Vissers het project Lucht in 2021 waarbij organisatie Kunstpunt in Groningen 200.000 euro van het Rijk verdeelde onder 87 geselecteerde kunstenaars terwijl kunstenaars buiten de gemeente Groningen niet in aanmerking kwamen voor dergelijke stipendia. Steunproject Lucht krijgt een vervolg met Lucht 2.0: later deze maand laten honderd kunstenaars uit Groningen werk zien in de Der Aa-kerk. in Groningen. Bijna tweehonderd kunstenaars uit de gemeente meldden zich aan, de selectie vond deze keer plaats middels loting. Vissers: ,,Dat is zeer kwalijk: de steun is toch bedoeld voor iedereen?” Om een landelijk beeld te krijgen van de schade die zzp’ers opliepen, heeft de Kunstenbond een meldpunt in het leven geroepen. Donderdag hadden hadden zich
ruim 550 kunstenaars gemeld, samen goed voor zo’n 23,5 miljoen
aan coronaschade en gemiste inkomsten
Door Joep van Ruiten

Binnenkort: V*KTV, de online tv-serie voor beroepskunstenaars

Binnenkort: V*KTV, de online tv-serie voor beroepskunstenaars

Niemeyer-fabriek perfecte plek voor ateliers

Enquête gebruikers Broedplaatsen Amsterdam beeld: Ümit Yıldırım op Unsplash

Enquête gebruikers Broedplaatsen Amsterdam

Kunstorganisaties in Groningen luiden noodklok: “Overgebleven atelierruimtes worden bedreigd”

Kunstorganisaties in Groningen luiden noodklok: “Overgebleven atelierruimtes worden bedreigd”

Den Haag roept op behoudt broedplaatsen voor de stad

Teken ons in!

Zorg bij de nieuwe bouwplannen dat er ruimte is voor maatschappelijk initiatief.

Podcast: Werktitel

In de kunst wordt veel gesproken over wat mensen doen, maar minder over hoe ze dat doen. In Werktitel buigen Alix de Massiac en Zoë Dankert zich over arbeidsvoorwaarden, netwerken, deadlines, afspraken en collega’s. In een marathon van gesprekken delen mensen verhalen en ervaringen in de hoop een collectief gesprek op gang te brengen. Praten is de eerste stap op weg naar het nieuwe werken; waar ruimte is voor solidariteit en wederkerigheid, waar werken werkbaar is én bespreekbaar. Hoe ziet het nieuwe werken eruit?

Kunstenbond neemt deel aan een aantal van de gesprekken.

BKNL Beeldende Kunst Nederland

Beeldende Kunst Nederland (BKNL) is een informeel overleg van organisaties die opkomen voor het belang van beeldend kunstenaars, musea, presentatie-instellingen en galeries in Nederland. BKNL agendeert urgente vraagstukken en onderwerpen die spelen binnen de beeldende kunst. Bij BKNL zijn aangesloten: Platform BK, de Kunstenbond, Kunsten ‘92, de Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK), de Nederlandse Galerie Associatie (NGA), de belangenvereniging voor presentatie-instellingen De Zaak Nu, het Overleg Beeldende Kunstacademies (OBK) en BOK (Beroeps Organisatie Kunstenaars).

Het Mondriaan Fonds faciliteert en coördineert de bijeenkomsten.

Nieuwe federatie beeldrechten wil  economische positie beeldmakers versterken

Nieuwe federatie beeldrechten wil economische positie beeldmakers versterken

We stellen je graag voor aan onze nieuwe directeur beeld: Esther Hovers

We stellen je graag voor aan onze nieuwe directeur

Versoepelingen 26 juni: anderhalvemeter of toegangstest beeld: Esther Hovers, op de foto: Jaime Levinas

Versoepelingen 26 juni: anderhalvemeter of toegangstest

Kunstenbond stuurt Gerrit Rietveld Academie brandbrief arbeidscontracten beeld: Anne Claire de Breij Photography

Kunstenbond stuurt Gerrit Rietveld Academie brandbrief arbeidscontracten

De Kunstenbond heeft de Gerrit Rietveld Academie, waar ook het Sandberginstituut onder valt, een brandbrief gestuurd vanwege contracten met freelancers. Volgens de Kunstenbond zijn  de zzp-contracten die de academie hanteert in strijd met de wet.
Werk jij ook wel eens internationaal? beeld: Christine Roy

Werk jij ook wel eens internationaal?

… en weet jij wat dat betekent voor je BTW-aangifte, je sociale verzekeringen, je belasting en je copyright?

Kunstenbond werkt samen met internationale zusterorganisaties. Europese werkgeversfederatie PEARLE heeft samen met belastingdeskundige Dick Molenaar van All Arts en European Festival Association, een aantal zeer nuttige informatieboekjes gepubliceerd. In deze kennisbommetjes staan antwoorden op veel praktische vragen over werk en inkomen in een internationale context.

Je vindt de boekjes en veel meer interessante info op onze internationale pagina.

Meldpunt: wordt cultuurgeld gemeenten aan cultuur besteed of niet?

Meldpunt: wordt cultuurgeld gemeenten aan cultuur besteed of niet?

Er is heel veel coronasteun in het Gemeentefonds terechtgekomen dat van Ministerie van OCW afkomstig is. Dit geld is nadrukkelijk bestemd om in de gemeente aan cultuur uit te geven, maar het geld is niet geoormerkt dus het ministerie kan niet handhaven dat dit daadwerkelijk gebeurt. Daarom heeft de Taskforce Culturele en creatieve industrie een meldpunt geopend.

Cultuursector mag pas in stap 3 (deels) publiekslocaties openen

Alles over pilots met sneltesten in de cultuursector beeld: Azka Firas, Unsplash

Alles over pilots met sneltesten in de cultuursector

Schaarste werkruimte voor kunstenaars krijgt landelijke spotlight beeld: Ümit Yıldırım op Unsplash

Schaarste werkruimte voor kunstenaars krijgt landelijke spotlight

HET EINDE VAN DE BROEDPLAATS? beeld: Platform BK

HET EINDE VAN DE BROEDPLAATS?

Kunstenbond en Platform BK vragen om een huurakkoord

Kunstenbond en Platform BK vragen om een huurakkoord

Platform BK en Kunstenbond presenteren onderzoeksrapport GSZK#2 over atelierruimte

Platform BK en Kunstenbond presenteren onderzoeksrapport GSZK#2 over atelierruimte

Contact formulier