Ben jij een creatieve professional, voel je een grote betrokkenheid bij de culturele en creatieve sector en wil je een bijdrage leveren aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden en rechtspositie van creatieve professionals? Dan is een rol in het verenigingsbestuur van de Kunstenbond iets voor jou!

De Kunstenbond is de vakbond voor alle werkenden in de creatieve en culturele sector. We behartigen de collectieve belangen van werknemers én zzp’ers in de sector, bijvoorbeeld door politieke lobby en onderhandelingen over cao’s en sociale plannen. Daarnaast komen we op voor de belangen van individuele leden en geven we zowel juridisch als bedrijfskundig advies.

Over de vakgroep Theater en Dans

Voor het vakgroepsbestuur Theater en Dans zijn wij op zoek naar bestuursleden. De vakgroep vertegenwoordigt werknemers als zzp’ers die werkzaam zijn in het theater, op toneel en/of rond het podium.

Er zijn momenteel twee vacatures in de vakgroep, de voorkeur gaat uit naar een acteur en technicus (m/v/x). Wij zoeken bij voorkeur kandidaten met interesse voor (en de bereidheid zich te willen verdiepen in) arbeidsvoorwaarden, werkomstandigheden, (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van de kunstensector en ledenwerving. De vakgroep bepaalt zelf welke speerpunten per periode worden opgepakt.

Wie ben jij?

 • Je bent lid van de Kunstenbond of wilt dat graag worden.
 • Je hebt ervaring met de creatieve en culturele sector en weet wat er speelt.
 • Je kunt de vragen en problemen van leden omzetten in praktische ideeën.
 • Je bent bereid de barricades op te gaan voor je collega’s en je kunt mensen aan je binden.
 • Je kent de werk/beroepspraktijk.
 • Je kan goed overzicht houden en meedenken in grote lijnen en plannen.
 • Onze voorkeur gaat uit naar leden die werkzaam als acteur/technicus.
  Kunstenbond streeft naar een inclusieve organisatie, een plek waar mensen gelijke kansen krijgen en waarbij iedereen zichzelf kan zijn.

Hoeveel tijd kost het?

 • Het vakgroepsbestuur vergadert ongeveer 7x per jaar ’s avonds, van 19:30 tot 22:00 uur. Data worden in overleg met de vakgroepsbestuursleden gepland.
 • Daarnaast zijn er bijeenkomsten waarbij aanwezigheid van bestuursleden gewenst is.

Wat bieden wij je?

 • Een vacatievergoeding per vergadering en een reiskostenvergoeding.
 • Enthousiaste collega’s waarmee je de theater- en danssector vertegenwoordigt.

De procedure

Sollicitaties zijn bij voorkeur vóór 18 september binnen, op die manier kunnen vakgroepsbesturen deze sollicitaties meenemen in hun voorstel. Formeel kunnen leden zich tot 7 dagen voor de ledenvergadering op 6 oktober aanmelden als kandidaat. Na de sluitingsdatum wordt je sollicitatie naar het bestuur van de Vakgroep Theater en Dans gestuurd. De verkiezingen vinden plaats tijdens de ledenvergadering op zondag 6 oktober.

Bereid je voor met de bestuurderstraining

Wil je meer weten over wat het inhoudt om actief te worden in de besturing van de Kunstenbond en oefenen met vaardigheden die daarvoor relevant zijn? Meld je dan aan voor de trai­ning ‘Be­stu­ren in de Kun­sten­bond’ op za­ter­dag 31 au­gus­tus en maan­dag 9 sep­tem­ber.

Met de trai­ning ‘Be­stu­ren in de Kun­sten­bond’ kun je je voor­be­rei­den op een ver­ant­woor­de­lijk­heid bin­nen de vereniging en je sol­li­ci­ta­tie daar­voor. Deel­na­me aan de trai­ning is geen ga­ran­tie op een se­lec­tie voor een be­stuurs­ver­ant­woor­de­lijk­heid. De se­lec­tie van kan­di­da­ten daar­voor gaat via de­mo­cra­ti­sche ver­kie­zin­gen. Hier vind je meer in­for­ma­tie over de trai­ning.

Wil je je aan­mel­den, dan kun je je cv en een (korte) mo­ti­va­tie stu­ren aan trai­nin­gen@kun­sten­bond.nl. Voor ge­se­lec­teer­de leden wor­den de kos­ten voor de trai­ning door de Kun­sten­bond be­taald.