Ben jij een creatieve professional, voel je een grote betrokkenheid bij de culturele en creatieve sector en wil je een bijdrage leveren aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden en rechtspositie van creatieve professionals? Dan is een rol in het verenigingsbestuur van de Kunstenbond iets voor jou!

De Kunstenbond is de vakbond voor alle werkenden in de creatieve en culturele sector. We behartigen de collectieve belangen van werknemers én zzp’ers in de sector, bijvoorbeeld door politieke lobby en onderhandelingen over cao’s en sociale plannen. Daarnaast komen we op voor de belangen van individuele leden en geven we zowel juridisch als bedrijfskundig advies.

Over de vakgroep Kunsteducatie

In de vakgroep Kunsteducatie zitten docenten, die naast het lesgeven vaak ook muzikant, theatermaker, danser, beeldend kunstenaar of vormgever zijn. Wij zijn per direct op zoek naar een nieuw bestuurslid voor de Vakgroep Kunsteducatie.

Wie ben jij?

 • Je bent lid van de Kunstenbond of wilt dat graag worden.
 • Je werkt in de kunsteducatie en weet goed wat er speelt.
 • Je kunt de vragen en problemen van docenten/kunstenaars omzetten in praktische ideeën.
 • Je bent bereid je collega’s te vertegenwoordigen binnen én buiten de Kunstenbond.
 • Je maakt gemakkelijk contact met mensen.
 • Je staat open voor andere meningen en kan goed samenwerken.
 • Je vindt het leuk om inhoudelijk mee te denken en te werken aan verschillende podcastafleveringen.
 • Je kan goed overzicht houden en meedenken in grote lijnen en plannen.

Hoeveel tijd kost het?

 • Het vakgroep bestuur vergadert ongeveer 6x per jaar één dagdeel.
 • Daarnaast zijn er af en toe bijeenkomsten en evenementen waarbij voorbereiding en aanwezigheid van bestuursleden gewenst is.
 • Af en toe komt er een vraag in je mailbox om mee te denken.

De procedure

Sollicitaties zijn bij voorkeur vóór 18 september binnen, op die manier kunnen vakgroepsbesturen deze sollicitaties meenemen in hun voorstel. Formeel kunnen leden zich tot 7 dagen voor de ledenvergadering op 6 oktober aanmelden als kandidaat. Na de sluitingsdatum wordt je sollicitatie naar het bestuur van de Vakgroep Kunsteducatie gestuurd. De verkiezingen vinden plaats tijdens de ledenvergadering op zondag 6 oktober.

De Kunstenbond en de vakgroep Kunsteducatie willen in organisatie en beleid recht doen aan de pluriformiteit van de samenleving en nodigen kandidaten met biculturele en diverse achtergronden graag uit om te solliciteren. Bestuurservaring is een pre, maar geen must. Graag bieden we ook ruimte aan aanstormend talent.

Wat bieden wij je?

 • Een vacatievergoeding per vergadering en een reiskostenvergoeding.
 • Enthousiaste collega’s waarmee je de sector kunsteducatie vertegenwoordigt.

Bereid je voor met de bestuurderstraining

Wil je meer weten over wat het inhoudt om actief te worden in de besturing van de Kunstenbond en oefenen met vaardigheden die daarvoor relevant zijn? Meld je dan aan voor de trai­ning ‘Be­stu­ren in de Kun­sten­bond’ op za­ter­dag 31 au­gus­tus en maan­dag 9 sep­tem­ber.

Met de trai­ning ‘Be­stu­ren in de Kun­sten­bond’ kun je je voor­be­rei­den op een ver­ant­woor­de­lijk­heid bin­nen de vereniging en je sol­li­ci­ta­tie daar­voor. Deel­na­me aan de trai­ning is geen ga­ran­tie op een se­lec­tie voor een be­stuurs­ver­ant­woor­de­lijk­heid. De se­lec­tie van kan­di­da­ten daar­voor gaat via de­mo­cra­ti­sche ver­kie­zin­gen. Hier vind je meer in­for­ma­tie over de trai­ning.

Wil je je aan­mel­den, dan kun je je cv en een (korte) mo­ti­va­tie stu­ren aan trai­nin­gen@kun­sten­bond.nl. Voor ge­se­lec­teer­de leden wor­den de kos­ten voor de trai­ning door de Kun­sten­bond be­taald.