Deze verzekering biedt dekking tegen schade tijdens het vervoer van kunstwerken met het eigen voertuig. Deze verzekering zou als alternatief gekozen kunnen worden van de tentoonstellingsverzekering.

Het verschil met de tentoonstellingsverzekering is dat er geen dekking is voor schade aan de kunstwerken in een expositieruimte. Het diefstalrisico kan op bepaalde voorwaarden meeverzekerd worden. De grondslag voor de verzekering is de taxatiewaarde van de aanwezige kunstwerken. Mocht er geen taxatierapport aanwezig zijn, dan dient de marktwaarde worden aangetoond aan de hand van objectieve maatstaven, zoals de opbrengst van verkopen van soortgelijke werken. De waarde dient door de verzekerde voldoende te worden aangetoond.

De premie bedraagt € 100,00 op jaarbasis bij een maximum verzekerd bedrag van € 5.000 per transport. Voor dit product geldt geen assurantiebelasting.

Voor deze verzekering geldt een eigen risico van € 125,00 per gebeurtenis. Verzekeringen tegen hogere verzekerde bedragen zijn mogelijk op aanvraag.

Deze verzekering sluit je als lid van de Kunstenbond met korting af via van der Roest.

Verzekeringen afsluiten

Als lid van de Kunstenbond krijg je flinke korting op een diverse verzekeringen. Het afsluiten van deze verzekering kan via adviesbureau Van der Roest.

TIP: Je hebt je lidmaatschapsnummer nodig om een verzekering met korting af te sluiten. In je persoonlijke Kunstenbondprofiel vind je jouw lidmaatschapsnummer.