Deze verzekering biedt dekking tegen schade tijdens het vervoer van kunstwerken met het eigen voertuig. Deze verzekering zou als alternatief gekozen kunnen worden van de tentoonstellingsverzekering.

Het verschil met de tentoonstellingsverzekering is dat er geen dekking is voor schade aan de kunstwerken in een expositieruimte. Het diefstalrisico kan op bepaalde voorwaarden meeverzekerd worden. De grondslag voor de verzekering is de taxatiewaarde van de aanwezige kunstwerken. Mocht er geen taxatierapport aanwezig zijn, dan dient de marktwaarde worden aangetoond aan de hand van objectieve maatstaven, zoals de opbrengst van verkopen van soortgelijke werken. De waarde dient door de verzekerde voldoende te worden aangetoond.

De premie bedraagt € 100,00 op jaarbasis bij een maximum verzekerd bedrag van € 5.000 per transport. Voor dit product geldt geen assurantiebelasting.

Voor deze verzekering geldt een eigen risico van € 125,00 per gebeurtenis. Verzekeringen tegen hogere verzekerde bedragen zijn mogelijk op aanvraag.

Verzekeringen afsluiten

De Kunstenbond is aangesloten bij Adviesgroep van der Roest, als lid krijg je korting op de verzekeringen die zij aanbieden.

Wil je meer inhoudelijke informatie over de verzekeringen?

Neem dan contact op met van der Roest of kijk in je persoonlijke Kunstenbond profiel onder het kopje “mijn verzekeringen”.