Let op: deze verzekering biedt dekking tegen schade tijdens het vervoer van kunstwerken met het eigen voertuig en zou daarom als alternatief gekozen kunnen worden voor de tentoonstellingsverzekering. 

Het verschil met de tentoonstellingsverzekering is echter dat er geen dekking is tegen schade aan de kunstwerken in een expositieruimte. Het risico op diefstal kan op bepaalde voorwaarden wel meeverzekerd worden. De grondslag voor de verzekering is de taxatiewaarde van de aanwezige kunstwerken. Mocht er geen taxatierapport aanwezig zijn, dan dient de marktwaarde te worden aangetoond aan de hand van objectieve maatstaven, zoals de opbrengst van verkopen van soortgelijke werken. De waarde dient door de verzekerde voldoende te worden onderbouwd. 

De premie bedraagt voor Kunstenbondleden € 100,00 op jaarbasis bij een maximum verzekerd bedrag van € 5.000 per transport. Op dit product wordt geen assurantiebelasting geheven. 

Voor deze verzekering geldt een eigen risico van € 125,00 per incident. Verzekeringen tegen hogere verzekerde bedragen zijn beschikbaar op aanvraag. 

Deze verzekering sluit je af via Van der Roest. 

Verzekeringen afsluiten

Als lid van de Kunstenbond krijg je flinke korting op een diverse verzekeringen. Het afsluiten van deze verzekering kan via adviesbureau Van der Roest.

TIP: Je hebt je lidmaatschapsnummer nodig om een verzekering met korting af te sluiten. In je persoonlijke Kunstenbondprofiel vind je jouw lidmaatschapsnummer.