Code Diversiteit en Inclusie

Deze gedragscode is opgesteld om het voor organisaties in de culturele en creatieve sector zowel urgenter als eenvoudiger te maken een inclusief beleid te voeren.

Representatie van en toegankelijkheid voor onze diverse samenleving wordt bewust en op alle niveaus nagestreefd.

We hebben respect en waardering voor verschillen.

Iedereen mag zich thuis voelen in de culturele en creatieve sector.

Meldpunt Mores

Mores is opgericht als meldpunt van ongewenste omgangsvormen in de culturele en creatieve sector. Via Mores kun je als slachtoffer van misstanden in contact komen met een vertrouwenspersoon. Mores biedt een luisterend oor.

Voor advies over eventuele juridische vervolgstappen kun je bij Kunstenbond terecht.

Speak up!

Onredelijke arbeidsvoorwaarden, ongewenste omgangsvormen, een onveilige werkvloer. Schrijnende situaties opgetekend door dappere mensen die zich uitspreken. Vastgeroeste omgangsvormen en geïnternaliseerde onderwaardering veranderen niet vanzelf.

Uitspreken is vaak niet makkelijk, maar alleen zo breng je verandering teweeg. Spreek je uit! Samen staan we sterk!

 

Veilig en inclusief werkveld nieuws

Doe melding van unfair practice

De nasleep van corona is de kans op een verse doorstart en geen reden om oude slechte gewoonten nieuw leven in te blazen. Kwetsbare groepen werkende, zoals freelancers en mensen met flexibele contracten, zijn door corona het zwaarst getroffen. De economische afhankelijkheid die freelancers ervaren van werk- en opdrachtgevers, maakt het nog moeilijker om je uit te spreken over misstanden op de werkvloer. Machtsmisbruik ligt op de loer.

Dat je geen keuze hebt, betekent niet dat het eerlijk is hoe je wordt behandeld. Sterker nog: vaak betekent dat precies het omgekeerde en is het zuivere unfair practice. Kunstenbond komt op voor de kwetsbare groepen werkenden. Samen staan we sterk ten opzichte van werk- en opdrachtgevers.  Wij helpen jou om je uit te spreken. Help jij ons de situatie te monitoren? Ons meldpunt staat voor je open.

Contact formulier