Code Diversiteit en Inclusie

Deze gedragscode is opgesteld om het voor organisaties in de culturele en creatieve sector zowel urgenter als eenvoudiger te maken een inclusief beleid te voeren.

Representatie van en toegankelijkheid voor onze diverse samenleving wordt bewust en op alle niveaus nagestreefd.

We hebben respect en waardering voor verschillen.

Iedereen mag zich thuis voelen in de culturele en creatieve sector.

Meldpunt Mores

Mores is opgericht als meldpunt van ongewenste omgangsvormen in de culturele en creatieve sector. Via Mores kun je als slachtoffer van misstanden in contact komen met een vertrouwenspersoon. Mores biedt een luisterend oor.

Voor advies over eventuele juridische vervolgstappen kun je bij Kunstenbond terecht.

Speak up!

Onredelijke arbeidsvoorwaarden, ongewenste omgangsvormen, een onveilige werkvloer. Schrijnende situaties opgetekend door dappere mensen die zich uitspreken. Vastgeroeste omgangsvormen en geïnternaliseerde onderwaardering veranderen niet vanzelf.

Uitspreken is vaak niet makkelijk, maar alleen zo breng je verandering teweeg. Spreek je uit! Samen staan we sterk!

 

Veilig en inclusief werkveld nieuws

Meldpunt unfair practice

De pandemie en de coronamaatregelen maken de culturele en creatieve sector kwetsbaarder dan ooit. De zzp’ers, freelancers, artiesten en andere flexibel werkenden in de sector worden onevenredig hard geraakt en zijn economisch afhankelijker van hun opdrachtgevers dan ooit. Kunstenbond komt op voor de kwetsbare groepen werkenden. Help jij ons de situatie in de sector te monitoren?

Dat je geen keuze hebt in de voorwaarden waarvoor je aan het werk gaat, betekent vaak dat je unfair wordt behandeld.

Ons meldpunt staat open voor alle verhalen over unfair practice in de culturele en creatieve sector.

Contact formulier