Code Diversiteit en Inclusie

Deze gedragscode is opgesteld om het voor organisaties in de culturele en creatieve sector zowel urgenter als eenvoudiger te maken een inclusief beleid te voeren.

Representatie van en toegankelijkheid voor onze diverse samenleving wordt bewust en op alle niveaus nagestreefd.

We hebben respect en waardering voor verschillen.

Iedereen mag zich thuis voelen in de culturele en creatieve sector.

Meldpunt Mores

Mores is opgericht als meldpunt van ongewenste omgangsvormen in de culturele en creatieve sector. Via Mores kun je als slachtoffer van misstanden in contact komen met een vertrouwenspersoon. Mores biedt een luisterend oor.

Voor advies over eventuele juridische vervolgstappen kun je bij Kunstenbond terecht.

Speak up!

Onredelijke arbeidsvoorwaarden, ongewenste omgangsvormen, een onveilige werkvloer. Schrijnende situaties opgetekend door dappere mensen die zich uitspreken. Vastgeroeste omgangsvormen en geïnternaliseerde onderwaardering veranderen niet vanzelf.

Uitspreken is vaak niet makkelijk, maar alleen zo breng je verandering teweeg. Spreek je uit! Samen staan we sterk!

 

Uitspraak in zaak Leusink bevestigt zorgplicht sociale veiligheid opdrachtgever

Eerste stap gezet naar betere positie freelancers Gerrit Rietveldacademie nav brandbrief Kustenbond beeld: Anne Claire de Breij Photography

Eerste stap gezet naar betere positie freelancers Gerrit Rietveldacademie nav brandbrief Kustenbond

Kunstenbond maakt zich al een tijd zorgen om de sociale onveiligheid in combinatie met slechte arbeidscontracten op kunstacademies. Na inzage in de contractpraktijk van Gerrit Rietveld Academie besloten we tot actie. Als reactie op onze brandbrief eind juni 2021 zaten we aan tafel op de academie op te praten over arbeidscontracten voor freelancers.
Nieuwsbrief: in de bres voor freelancers

Nieuwsbrief: in de bres voor freelancers

Gelijk loon voor gelijk werk is helaas niet vanzelfsprekend. Een door ons aangespannen rechtszaak om leden van eerlijke betaling te voorzien werd afgewend door historische cao afspraken voor freelancekoorleden bij de Nationale Opera. We stuurden een brandbrief naar de Gerrit Rietveld Academie met daarin de oproep hun freelance medewerkers eerlijk te behandelen. Op 24 juni verstuurden we deze nieuwsbrief over dit thema.
Kunstenbond stuurt Gerrit Rietveld Academie brandbrief arbeidscontracten beeld: Anne Claire de Breij Photography

Kunstenbond stuurt Gerrit Rietveld Academie brandbrief arbeidscontracten

De Kunstenbond heeft de Gerrit Rietveld Academie, waar ook het Sandberginstituut onder valt, een brandbrief gestuurd vanwege contracten met freelancers. Volgens de Kunstenbond zijn  de zzp-contracten die de academie hanteert in strijd met de wet.

Meldpunt unfair practice

Unfair practice gaat over de oneerlijke behandeling en betaling van werkenden in de culturele en creatieve sector, in loondienst,  zzp en alles daar tussenin.

Als je werkgever cao-afspraken negeert, of als je als zzp’er geen onderhandelingsruimte hebt in de voorwaarden waarvoor je aan het werk moet, is er vaak spraken van unfair practice.

Ons meldpunt staat open voor alle verhalen over unfair practice in de culturele en creatieve sector.

Onafhankelijk onderzoek maakt einde aan nachtmerrie Oostpool beeld: Ellen Faber

Onafhankelijk onderzoek maakt einde aan machtsmisbruik Oostpool

Een jarenlange nachtmerrie van grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik op de werkvloer van Toneelgroep Oostpool komt tot zijn eind dankzij de moed en het doorzettingsvermogen van vier slachtoffers.

Samen opstaan voor een eerlijk en veilig werkveld

Hoe werkenden in de kunsten, media en audiovisuele sector organiseren: het Good Practices Handboek (2020)

Hoe werkenden in de kunsten, media en audiovisuele sector organiseren: het Good Practices Handboek (2020)

Streven naar gelijkheid en diversiteit in de internationale audiovisuele sector

Liever fair dan bang

Liever fair dan bang

De passie voor het podium maakt het vak kapot

Werknemers Stage verliezen rechtszaak over niet uitbetaalde uren

Kunstenbond dient klacht in bij Inspectie SZW

Kunstenbond dient klacht in bij Inspectie SZW

NBF wil intimiteitscoördinator op filmsets

Onzekerheid troef tijdens debat makers in Nieuwspoort

Onzekerheid troef tijdens debat makers in Nieuwspoort

Wurgcontracten als voedingsbodem voor #MeToo

Wurgcontracten als voedingsbodem voor #MeToo

Kunstenbond roept muziekwereld op zich aan te sluiten bij meldpunt Mores

Kunstenbond roept muziekwereld op zich aan te sluiten bij meldpunt Mores

mores.online: meldpunt ongewenste omgangsvormen culturele sector

mores.online: meldpunt ongewenste omgangsvormen culturele sector

Bang! Maar sommige verhalen moeten gewoon verteld worden…

Misstanden bij Stage Entertainement

Misstanden bij Stage Entertainement

60% reacties last van seksueel intimiderend gedrag

60% reacties last van seksueel intimiderend gedrag

Contact formulier

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*