Meldpunt unfair practice

Unfair practice gaat over de oneerlijke behandeling en betaling van werkenden in de culturele en creatieve sector, in loondienst,  zzp en alles daar tussenin.

Als je werkgever cao-afspraken negeert, of als je als zzp’er geen onderhandelingsruimte hebt in de voorwaarden waarvoor je aan het werk moet, is er vaak spraken van unfair practice.

Ons meldpunt staat open voor alle verhalen over unfair practice in de culturele en creatieve sector.

Hulp voor leden

Leden van de Kunstenbond kunnen altijd contact opnemen met onze helpdesk. Voor advies, maar ook voor juridische stappen. Samen kijken we wat we aan jouw probleem kunnen doen.  

Mores

Mores

De Kunstenbond is aangesloten bij Mores, steun- en adviespunt grensoverschrijdend gedrag voor de culturele en creatieve sector. Met de aansluiting bij Mores committeert onze organisatie zich aan het actief tegengaan van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer.
Grensoverschrijdend gedrag in de muziekindustrie: een derde vindt vloeken en schreeuwen geaccepteerd gedrag

Grensoverschrijdend gedrag in de muziekindustrie: een derde vindt vloeken en schreeuwen geaccepteerd gedrag

Alliantie Dans Veilig tekent convenant

Alliantie Dans Veilig tekent convenant

Met jouw hulp wordt cultuur de winnaar van de verkiezingen beeld: Esther Hovers, op de foto: Mickey Yang

Met jouw hulp wordt cultuur de winnaar van de verkiezingen

Eerste stap gezet naar betere positie freelancers Gerrit Rietveldacademie nav brandbrief Kustenbond beeld: Anne Claire de Breij Photography

Eerste stap gezet naar betere positie freelancers Gerrit Rietveldacademie nav brandbrief Kustenbond

Kunstenbond maakt zich al een tijd zorgen om de sociale onveiligheid in combinatie met slechte arbeidscontracten op kunstacademies. Na inzage in de contractpraktijk van Gerrit Rietveld Academie besloten we tot actie. Als reactie op onze brandbrief eind juni 2021 zaten we aan tafel op de academie op te praten over arbeidscontracten voor freelancers.
Nieuwsbrief: in de bres voor freelancers

Nieuwsbrief: in de bres voor freelancers

Gelijk loon voor gelijk werk is helaas niet vanzelfsprekend. Een door ons aangespannen rechtszaak om leden van eerlijke betaling te voorzien werd afgewend door historische cao afspraken voor freelancekoorleden bij de Nationale Opera. We stuurden een brandbrief naar de Gerrit Rietveld Academie met daarin de oproep hun freelance medewerkers eerlijk te behandelen. Op 24 juni verstuurden we deze nieuwsbrief over dit thema.
Kunstenbond stuurt Gerrit Rietveld Academie brandbrief arbeidscontracten beeld: Anne Claire de Breij Photography

Kunstenbond stuurt Gerrit Rietveld Academie brandbrief arbeidscontracten

De Kunstenbond heeft de Gerrit Rietveld Academie, waar ook het Sandberginstituut onder valt, een brandbrief gestuurd vanwege contracten met freelancers. Volgens de Kunstenbond zijn  de zzp-contracten die de academie hanteert in strijd met de wet.
De Doelen Rotterdam hield zich ruim 12 jaar niet aan eigen cao en dupeerde zo honderden oproepkrachten

De Doelen Rotterdam hield zich ruim 12 jaar niet aan eigen cao en dupeerde zo honderden oproepkrachten

Kunstenbond wint rechtszaak omtrent schijnzelfstandigheid lid Balletorkest beeld: Dorine Schoon

Kunstenbond wint rechtszaak omtrent schijnzelfstandigheid lid Balletorkest

Onafhankelijk onderzoek maakt einde aan nachtmerrie Oostpool beeld: Ellen Faber

Onafhankelijk onderzoek maakt einde aan machtsmisbruik Oostpool

Een jarenlange nachtmerrie van grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik op de werkvloer van Toneelgroep Oostpool komt tot zijn eind dankzij de moed en het doorzettingsvermogen van vier slachtoffers.

Samen opstaan voor een eerlijk en veilig werkveld

Liever fair dan bang

Liever fair dan bang

Onafhankelijk onderzoek maakt einde aan nachtmerrie Oostpool

Een jarenlange nachtmerrie van grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik op de werkvloer van Theatergroep Oostpool komt tot zijn eind dankzij de moed en het doorzettingsvermogen van vier slachtoffers.

Pepijn ten Kate is belangenbehartiger Theater & Dans van de Kunstenbond. Hij hielp de slachtoffers waar mogelijk in hun moedige strijd. Hij deelt zijn reflecties en zijn visie op de toekomst in een blog.     

Werkvloer kunstopleidingen moet veilig en eerlijk

Werkvloer kunstopleidingen moet veilig en eerlijk

Veel culturele instituten zeggen te streven naar een veiligere en inclusievere werkvloer. Kunstvakopleidingen zijn hierop geen uitzondering. De afgelopen jaren kwam een aantal van deze opleidingen in opspraak vanwege misstanden, gebrek aan inclusie, machtsmisbruik, oneerlijke arbeidsvoorwaarden, discriminatie, pestgedrag, ga zo maar door.

Hoe doorbreken we deze structurele minachting van de ander? Wat is het – op papier nobele – streven van deze instellingen waard?  

Open brief aan de witte cultuursector

Meer dan 600 kunstprofessionals ondertekenden een open brief aan de hele kunst en cultuursector. In de brief wordt het gebrek aan inclusie en de wrange omgang met het populaire thema diversiteit aangekaart.

De brief werd gepubliceerd aan het begin van de Black Lives Matter protesten in Nederland. De maatschappelijke onrust rondom inclusie is groter dan ooit, maar het gevoel dat met de beweging voor iedereen zichtbaar werd, was voor velen absoluut niet nieuw. “Verwar ons geduld niet met onderdanigheid”.

De open brief op Theaterkrant zet het probleem uiteen en biedt handvaten voor de toekomst.

Het ligt niet aan jou, hoe academies onveiligheid laten voortbestaan

Artikel over de structurele problemen die tot sociale onveiligheid leiden op kunstvakopleidingen van Peter van den Bunder van de Kunstenbond en een aantal anonieme betrokken docenten op Metropolis M.

Unfair practice boekje beeld: Jip van den Toorn

Unfair practice boekje

illustratie: Jip van den Toorn 

Begin 2020, wat het jaar van de fair practice code had moeten worden, bundelde de Kunstenbond een selectie verhalen over unfair practice. Je kunt het boekje hier digitaal lezen. 

Wat de ombudsman voor kunstenaars kan doen

Wat de ombudsman voor kunstenaars kan doen

Foto: Eddy Seesing

In gesprek met Joyce Sylvester, adjunct ombudsman, komen we erachter wat de ombudsman doet en wat zij voor kunstenaars kunnen betekenen.

De ombudsman neemt ook klachten over unfairpractice in behandeling.

Seksisme in de dancescene

In de aanloop naar het jaarlijkse Amsterdam Dance Event 2019 wordt er in de dancemuziek scene hard gediscussieerd over het al dan niet afstraffen van openlijk seksisme van artiesten.

Aanleiding was de vorige zomer verspreide petitie die werd ondertekend door veel toonaagevende artiesten en industrie figuren uit binnen- en buitenland.

Dat er bepaald niet altijd fijn wordt gereageerd als je je uitspreekt over misstanden zien we ook hier pijnlijk terug.

Onmiddelijk brak online de discussie los. Verontwaardiging over de ‘ontketende heksenjacht’, overstemt het achterliggende probleem: wijd verspreid seksime en slachtoffers daarvan.

Op online magazine DJ Broadcast schreef Eelco Couvreur een scherpe analyse van deze situatie.

openbrief #metoo en Fabre

In een openbrief van oud-medewerkers kunnen we een zeer pijnlijke en gedetailleerde uiteenzetting lezen van de gang van zaken bij Troubleyn, het gezelschap van Vlaamse kunstenaar, choreograaf en regisseur Jan Fabre. 

Kamerlid Corinne Ellemeet wil kunstenaars mobiliseren

Kamerlid Corinne Ellemeet wil kunstenaars mobiliseren

In een interview met Kunstenbond vertelt Corinne Ellemeet over het belang je uit te spreken en hoe dat haar helpt in haar missie de maker beter te belonen. 

#metoo affaire Concertgebouworkest

#metoo affaire Concertgebouworkest

De affaire Gatti maakt pijnlijk duidelijk dat ook de muziekwereld niet vrij is van #metoo-achtig ongewenst gedrag. 

Kunstenbond’s Peter van den Bunder praat erover in het NOS journaal. 

meldpunt unfairpractice

meldpunt unfairpractice

Worden contracten gebroken, cao afspraken niet nageleefd? Heb je te maken met discriminatie, minachting, pestgedrag, of een angstcultuur op de werkvloer? Word je afgescheept met extreem lage tarieven en slechte arbeidsvoorwaarden? Ben jij unfair behandeld?
 
Doe dan je verhaal. Kunstenbond houdt een vinger aan de pols bij de achterban.
 
LET OP: Dit meldpunt wordt door ons gebruikt als monitor voor wat er speelt. Ben je lid van de Kunstenbond en heb je zelf problemen, of signaleer je structurele unfaire praktijken op de werkvloer? Neem dan altijd contact op met ons juridische afdeling. Is er sprake van machtsmisbruik en ongewenste omgangsvormen? Denk dan ook aan mores.online, het platform dat functioneert als vertrouwenspersoon voor de sector.
 

Joyce Sylvester: kunstenaars moeten de schaamte voorbij gaan en misstanden durven agenderen beeld: Eddy Seesing

Joyce Sylvester: kunstenaars moeten de schaamte voorbij gaan en misstanden durven agenderen

eindelijk gerechtigheid voor zelfstandige moeders

eindelijk gerechtigheid voor zelfstandige moeders

“Het musicalbedrijf heeft ernstig verwijtbaar gehandeld” oordeelt de rechtbank Den Haag

Contact formulier

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*