Dit zijn de resultaten van ons inkomensonderzoek onder creatieve professionals

Hoe lang houden we het nog vol? Onder die noemer deden Kunstenbond en de Creatieve Coalitie een inkomensonderzoek onder leden. Uit de 2400 antwoorden, van voornamelijk freelancers, blijkt dat generieke steunmaatregelen deze groep werkenden nauwelijks bereiken en dat een eenmalig bedrag ter overbrugging noodzakelijk is voor een doorstart na corona. Meer over de resultaten lees je hier.

Raad voor cultuur: Sterker uit Corona

In juni 2021 bracht de Raad voor Cultuur, het wettelijke adviesorgaan van regering en parlement, een agenda voor herstel en transitie na corona uit.

In 23 pagina’s gaat men langs de voornaamste knelpunten voor de opstart van onze sector. Een belangrijk document met essentiële aandachtspunten om een gezonde doorstart te maken zonder de reeds gemaakte afspraken over fair practice en diversiteit uit het oog te verliezen. Het hele rapport vind je hiernaast (onder voor mobiele bezoekers). We lichten wat belangrijke thema’s uit het advies toe

Nieuwe federatie beeldrechten wil  economische positie beeldmakers versterken

Nieuwe federatie beeldrechten wil economische positie beeldmakers versterken

Uitstel, afstel en solidariteit

Veruit de meeste klussen die tijdens corona worden afgezegd worden niet uitbetaald, of de betaling wordt doorgeschoven tot ‘wanneer het wel weer kan’. Na anderhalf jaar zonder werk is deze houding van opdrachtgevers desastreus voor de inkomenspositie van zzp’ers in de sector.

Waar is het geld?

Wij pleiten binnen de Taskforce Culturele en Creatieve Industrie voor eerlijke verdeling van de noodsteun. Ruim 900 miljoen euro noodsteun is naar cultuur gegaan. Waar is dat geld gebleven? Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat dit bij zzp’ers, freelancers, kleine ondernemers en flexibele werkers terechtkomt?

Terugdraaien versoepelingen drijft tot wanhoop beeld: Esther Hovers, danser: Jentel Schiettekatte

Terugdraaien versoepelingen drijft tot wanhoop

Op 26 juni mochten we plots weer, op 10 juli kreeg de premier hier spijt van. Zzp'ers, freelancers en flexibele werkers mogen niet weer de pineut worden van falend kabinetsbeleid.

Boekman: Ongelijk getroffen. Ongelijk gesteund.

Op 27 mei is het rapport van de Boekman stichting “Ongelijk getroffen, ongelijk gesteund” gepubliceerd. In meer dan honderd pagina’s wordt uiteengezet hoe de sector ervoor staat vanwege corona. Belangrijkste conclusie: Corona-steun bereikt zzp’ers en flexibel werkenden volstrekt onvoldoende. Lees hier onze analyse.

Nieuwsbrief: Heb jij al iets gezien van de 900 miljoen?

#waarishetgeld

900 miljoen euro ging al naar de cultuursector. Waar is dat geld allemaal gebleven? En heb jij er al iets van gezien, als zzp'er in de cultuursector?

Op 10 juni 2021 verstuurden wij deze nieuwsbrief over dit thema.
Oproep aan de Tweede Kamer: het gaat niet goed met de coronasteun aan de cultuursector

Oproep aan de Tweede Kamer: het gaat niet goed met de coronasteun aan de cultuursector

Met de Creatieve Coalitie stuurden we een brief aan de Kamerleden om opnieuw aandacht te vragen voor de positie van zzp'ers, freelancers en flexibele werkers in de cultuursector.
Meldpunt: wordt cultuurgeld gemeenten aan cultuur besteed of niet?

Meldpunt: wordt cultuurgeld gemeenten aan cultuur besteed of niet?

Er is heel veel coronasteun in het Gemeentefonds terechtgekomen dat van Ministerie van OCW afkomstig is. Dit geld is nadrukkelijk bestemd om in de gemeente aan cultuur uit te geven, maar het geld is niet geoormerkt dus het ministerie kan niet handhaven dat dit daadwerkelijk gebeurt. Daarom heeft de Taskforce Culturele en creatieve industrie een meldpunt geopend.
Groenere doorstart voor toerende artiesten beeld: Barthelemy de Mazenod on Unsplash

Groenere doorstart voor toerende artiesten

Duurzamer optreden en toeren wordt een stuk makkelijker met de green rider. Goed nieuws voor artiesten die met hun impact op het milieu in de maag zitten.
Ruim twee-derde freelancers kreeg in 2020 niet betaald bij corona annuleringen beeld: Jip van den Toorn

Ruim twee-derde freelancers kreeg in 2020 niet betaald bij corona annuleringen

Contact formulier

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*