Staatssecretaris Uslu bezoekt de Kunstenbond en Creatieve Coalitie voor gesprek over fair pay en de positie van makers

Staatssecretaris Uslu bezoekt de Kunstenbond en Creatieve Coalitie voor gesprek over fair pay en de positie van makers

Checklist: Fair Practice in coronatijd

Hoe zien eerlijke afspraken met zzp'ers eruit in tijden van corona? En wat is een faire manier om om te gaan met annulering door overheidsingrijpen?
Deze checklist biedt handvaten voor opdrachtgevers en zzp'ers om fair en solidair samen te werken.
Raad voor Cultuur: Sterker uit Corona beeld: getty images

Raad voor Cultuur: Sterker uit Corona

Onlangs bracht de Raad voor Cultuur, het wettelijke adviesorgaan van regering en parlement, een agenda voor herstel en transitie na corona uit.

Essentiële aandachtspunten om een gezonde doorstart te maken: zzp'ers en freelancers profiteren onevenredig mee van noodsteun. Verlies afspraken fair practice en diversiteit & inclusie niet uit het oog.
Niet betalen = Unfair practice beeld: Jip van den Toorn

Niet betalen = Unfair practice

De rijksoverheid, kunstinstellingen en bedrijven, iedereen heeft financiële problemen door de pandemie. Jij waarschijnlijk ook. Wel blijkt er voldoende overheidsgeld om grootschalige testevents op te zetten, er wordt ervoor gekozen om de gages voor optredende artiesten buiten de begroting te houden.

Dit zijn de resultaten van ons inkomensonderzoek onder creatieve professionals

Hoe lang houden we het nog vol? Onder die noemer deden Kunstenbond en de Creatieve Coalitie een inkomensonderzoek onder leden. Uit de 2400 antwoorden, van voornamelijk freelancers, blijkt dat generieke steunmaatregelen deze groep werkenden nauwelijks bereiken en dat een eenmalig bedrag ter overbrugging noodzakelijk is voor een doorstart na corona. Meer over de resultaten lees je hier.
Ruim twee-derde freelancers kreeg in 2020 niet betaald bij corona annuleringen beeld: Jip van den Toorn

Ruim twee-derde freelancers kreeg in 2020 niet betaald bij corona annuleringen

Code Diversiteit en Inclusie

Deze gedragscode is opgesteld om het voor organisaties in de culturele en creatieve sector zowel urgenter als eenvoudiger te maken een inclusief beleid te voeren.

Representatie van en toegankelijkheid voor onze diverse samenleving wordt bewust en op alle niveaus nagestreefd.

We hebben respect en waardering voor verschillen.

Iedereen mag zich thuis voelen in de culturele en creatieve sector.

Speak up!

Onredelijke arbeidsvoorwaarden, ongewenste omgangsvormen, een onveilige werkvloer. Schrijnende situaties opgetekend door dappere mensen die zich uitspreken. Vastgeroeste omgangsvormen en geïnternaliseerde onderwaardering veranderen niet vanzelf.

Uitspreken is vaak niet makkelijk, maar alleen zo breng je verandering teweeg. Spreek je uit! Samen staan we sterk!

 

Contact formulier

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*