Rechtshulp: corona-gerelateerd en overig!

Heb je vragen over de corona-crisis en jouw situatie  en ben je lid, bel dan met onze juristen.
LET OP! Ook voor niet corona-gerelateerde kwesties staan onze juristen dagelijks voor jou klaar! Want je zou het bijna vergeten, maar ook zaken als ontslag, re-integratie, contractenrecht en auteursrechtinbreuk lopen gewoon door. Bel ons op werkdagen tussen 13.00 uur en 17.00 uur:  020-2108052. Of mail naar: juridischadvies@kunstenbond.nl.

Bijstand voor zzp’er in de cultuursector

Ben je zzp’er? Dan kun je bijstand aanvragen via de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (TOZO). Dit doe je bij het bijstand loket van jouw gemeente. 

Vanaf 1 oktober 2020 is de derde variant van TOZO beschikbaar, deze loopt t/m juni 2021 en wordt opgedeeld in drie fases. 

TOZO 3 verschilt op enkele punten van de eerdere TOZO. Maar de basis is hetzelfe: de uitkering vult nog steeds aan tot het sociaal minimum. Aan onze oproep om TOZO naar een stimulerende regeling om te vormen is hiermee geen gehoor gegeven. En de partnertoets is nog een doorn in het oog. Lees hier meer over de regelgeving en de verschillen met versie 1 en 2.

De regeling is net zoals haar twee voorgangers gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt door de gemeenten sneller behandeld en verstrekt. 

English Corona page

This page is dedicated to news items on the Corona virus and important developments surrounding the pandemic.

Corona beeld: Femke Strik, Kunstenbond

Vind jouw tool

Photo by Ussama Azam on Unsplash

Weet je niet zo goed hoe je jouw werk betaald en digitaal kunt aanbieden? Via de tag tools hieronder vind je deskundige tips. 

Gecanceld.. Maakt jouw opdrachtgever aanspraak op compensatie?

Taskforce culturele en creatieve sector

Doel van de Taskforce is om door gezamenlijke analyses informatie-uitwisseling en afstemming de Coronacrisis het hoofd te bieden. Alle koepelorganisaties van de sector zijn vertegenwoordigd in de taskforce, waaronder de Creatieve Coalitie namens 50.000 werkenden. Kunstenbond zit namens de werkenden in het kernteam.
Budget TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten) opgehoogd

Budget TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten) opgehoogd

Kabinet verlengt verbod op eendaagse evenementen zonder vaste zitplaats tot 1 september beeld: Jip van den Toorn

Kabinet verlengt verbod op eendaagse evenementen zonder vaste zitplaats tot 1 september

Resultaten in crisistijd

Belangrijke resultaten die we in deze crisis boekten.

  • Kunstenbond zit voor de Creatieve coalitie in het kernteam van de Taskforce Culturele en Creatieve Sector en geeft direct input aan het ministerie over coronabeleid.
  • Verschillende steunpakketten werden vrijgemaakt voor cultuur. In de aankondiging hiervan werd steeds meer nadruk gelegd op de werkenden in de sector.
  • Met het mede dankzij Kunstenbond tot stand gekomen Steunfonds Rechtensector gaat noodsteun direct naar de makers, een politieke erkenning dat makers extra steun verdienen.
  • Boekman Stichting deed op ons aandringen onafhankelijk onderzoek naar de positie van zzp’ers in de cultuur ten tijden van corona.
  • Nationaal Podiumplan is in het leven geroepen om de de jazz-, world- en binnenkort ook popsector een kans te geven tot eerlijke heropening. Vele musici en podia hebben zich hiervoor ingeschreven.

Cultuur en corona

Freelancers, zzp’ers, kleine ondernemers en andere flexibele werkers in de cultuursector worden ongekend hard getroffen door het kabinetsbeleid om de pandemie te bestrijden. Kunstenbond komt op voor deze groep werkende mensen, zij mogen niet de rekening van deze crisis betalen.

5000 euro compensatie voor zzp’ers in de knel

Kunstenbond en de Creatieve Coalitie pleiten voor een eenmalige overheidscompensatie van 5.000 euro voor creatieve professionals die door corona zonder werk en inkomen zitten. Zij vallen te vaak buiten de generieke noodsteun en mogen niet voor deze crisis opdraaien.

Terugdraaien versoepelingen drijft tot wanhoop beeld: Esther Hovers, danser: Jentel Schiettekatte

Terugdraaien versoepelingen drijft tot wanhoop

Op 26 juni mochten we plots weer, op 10 juli kreeg de premier hier spijt van. Zzp'ers, freelancers en flexibele werkers mogen niet weer de pineut worden van falend kabinetsbeleid.
Versoepelingen 26 juni: anderhalvemeter of toegangstest beeld: Esther Hovers, op de foto: Jaime Levinas

Versoepelingen 26 juni: anderhalvemeter of toegangstest

Meldpunt unfair practice

Unfair practice gaat over de oneerlijke behandeling en betaling van werkenden in de culturele en creatieve sector, in loondienst,  zzp en alles daar tussenin.

Als je werkgever cao-afspraken negeert, of als je als zzp’er geen onderhandelingsruimte hebt in de voorwaarden waarvoor je aan het werk moet, is er vaak spraken van unfair practice.

Ons meldpunt staat open voor alle verhalen over unfair practice in de culturele en creatieve sector.

Boekman: Ongelijk getroffen. Ongelijk gesteund.

Op 27 mei is het rapport van de Boekman stichting “Ongelijk getroffen, ongelijk gesteund” gepubliceerd. In meer dan honderd pagina’s wordt uiteengezet hoe de sector ervoor staat vanwege corona. Belangrijkste conclusie: Corona-steun bereikt zzp’ers en flexibel werkenden volstrekt onvoldoende. Lees hier onze analyse.

Nieuwsbrief: Heb jij al iets gezien van de 900 miljoen?

#waarishetgeld

900 miljoen euro ging al naar de cultuursector. Waar is dat geld allemaal gebleven? En heb jij er al iets van gezien, als zzp'er in de cultuursector?

Op 10 juni 2021 verstuurden wij deze nieuwsbrief over dit thema.
Oproep aan de Tweede Kamer: het gaat niet goed met de coronasteun aan de cultuursector

Oproep aan de Tweede Kamer: het gaat niet goed met de coronasteun aan de cultuursector

Met de Creatieve Coalitie stuurden we een brief aan de Kamerleden om opnieuw aandacht te vragen voor de positie van zzp'ers, freelancers en flexibele werkers in de cultuursector.
Meldpunt: wordt cultuurgeld gemeenten aan cultuur besteed of niet?

Meldpunt: wordt cultuurgeld gemeenten aan cultuur besteed of niet?

Er is heel veel coronasteun in het Gemeentefonds terechtgekomen dat van Ministerie van OCW afkomstig is. Dit geld is nadrukkelijk bestemd om in de gemeente aan cultuur uit te geven, maar het geld is niet geoormerkt dus het ministerie kan niet handhaven dat dit daadwerkelijk gebeurt. Daarom heeft de Taskforce Culturele en creatieve industrie een meldpunt geopend.
Raad voor Cultuur: Sterker uit Corona beeld: getty images

Raad voor Cultuur: Sterker uit Corona

Onlangs bracht de Raad voor Cultuur, het wettelijke adviesorgaan van regering en parlement, een agenda voor herstel en transitie na corona uit.

Essentiële aandachtspunten om een gezonde doorstart te maken: zzp'ers en freelancers profiteren onevenredig mee van noodsteun. Verlies afspraken fair practice en diversiteit & inclusie niet uit het oog.
Cultuurbeoefening vanaf 19 mei 2021 toegestaan onder deze voorwaarden

Cultuurbeoefening vanaf 19 mei 2021 toegestaan onder deze voorwaarden

Waar blijft het garantiefonds?

Waar blijft het garantiefonds?

Cultuursector mag pas in stap 3 (deels) publiekslocaties openen

TASKFORCE: KABINET, VERLENG STEUNMAATREGELEN EN OPEN DE POORTEN VAN DE CULTUUR

Niet betalen = Unfair practice beeld: Jip van den Toorn

Niet betalen = Unfair practice

De rijksoverheid, kunstinstellingen en bedrijven, iedereen heeft financiële problemen door de pandemie. Jij waarschijnlijk ook. Wel blijkt er voldoende overheidsgeld om grootschalige testevents op te zetten, er wordt ervoor gekozen om de gages voor optredende artiesten buiten de begroting te houden.
Groenere doorstart voor toerende artiesten beeld: Barthelemy de Mazenod on Unsplash

Groenere doorstart voor toerende artiesten

Duurzamer optreden en toeren wordt een stuk makkelijker met de green rider. Goed nieuws voor artiesten die met hun impact op het milieu in de maag zitten.
Extra aanvraagronde voor balkonscènes 19 -22 april

Extra aanvraagronde voor balkonscènes 19 -22 april

Lot cultuureducatie in handen van gemeente: Dit kun jij doen!

Lot cultuureducatie in handen van gemeente: Dit kun jij doen!

Kunsteducatie kan in veel gevallen simpelweg veilig plaatsvinden. Toch blijft perspectief op heropening van het cultuuronderwijs achter. We geven samen het signaal dat het wél en veilig kan met deze brief.
van Platform voor Freelance Musici. Stuur jij hem aan de bestuurders in jouw gemeente?
Alles over pilots met sneltesten in de cultuursector beeld: Azka Firas, Unsplash

Alles over pilots met sneltesten in de cultuursector

Creatieve Coalitie roept de politiek op tot meer steun voor zzp’ers, freelancers en flexwerkers

Creatieve Coalitie roept de politiek op tot meer steun voor zzp’ers, freelancers en flexwerkers

Trickle down werkt niet. De steun die culturele instellingen van de overheid ontvangen vloeit niet
goed door naar zzp’ers en flexwerkers in de keten. De zwakste schakel krijgt de grootste klappen.

Dit zijn de resultaten van ons inkomensonderzoek onder creatieve professionals

Hoe lang houden we het nog vol? Onder die noemer deden Kunstenbond en de Creatieve Coalitie een inkomensonderzoek onder leden. Uit de 2400 antwoorden, van voornamelijk freelancers, blijkt dat generieke steunmaatregelen deze groep werkenden nauwelijks bereiken en dat een eenmalig bedrag ter overbrugging noodzakelijk is voor een doorstart na corona. Meer over de resultaten lees je hier.
Geef 5000 euro compensatie aan creatieve professionals in de coronaknel beeld: Jip van den Toorn

Geef 5000 euro compensatie aan creatieve professionals in de coronaknel

Kunstenbond en de Creatieve Coalitie pleiten voor een eenmalige overheidscompensatie van 5.000 euro voor creatieve professionals die door corona zonder werk en inkomen zitten.
Ruim twee-derde freelancers kreeg in 2020 niet betaald bij corona annuleringen beeld: Jip van den Toorn

Ruim twee-derde freelancers kreeg in 2020 niet betaald bij corona annuleringen

De Creatieve Coalitie brengt wereldwijde actie “White Rabbit, Red Rabbit” naar Muiderslot beeld: Creatieve Coalitie

De Creatieve Coalitie brengt wereldwijde actie “White Rabbit, Red Rabbit” naar Muiderslot

Maart update situatie kunsteducatie beeld: rijksoverheid

Maart update situatie kunsteducatie

Garantiefonds 300 miljoen voor festivals en culturele evenementen beeld: Dorine Schoon

Garantiefonds 300 miljoen voor festivals en culturele evenementen

Kabinet breidt opnieuw steunpakket uit om gevolgen lockdown op te vangen

Kabinet breidt opnieuw steunpakket uit om gevolgen lockdown op te vangen

Vijf punten die onze sector nu perspectief kunnen bieden

Petitie: weg met de Tozo partnertoets!

Petitie: weg met de Tozo partnertoets!

Doe mee aan belangrijk onderzoek naar jouw financiële situatie

Doe mee aan belangrijk onderzoek naar jouw financiële situatie

Subsidie-alert: Fonds Podiumkunsten compenseert investeringen van vrije producenten met tijdelijke subsidieregeling

Subsidie-alert: Fonds Podiumkunsten compenseert investeringen van vrije producenten met tijdelijke subsidieregeling

Subsidie deadlines op een rij

Subsidie deadlines op een rij

De 2e Lockdown, wat betekent dat voor jou?

Is Tonk de noodzakelijke reddingboei voor mensen tussen wal en schip?

#bezingeving de culturele en creatieve sector in tijden van corona beeld: Jip van den Toorn

#bezingeving de culturele en creatieve sector in tijden van corona

Situatie kunsteducatie: update protocol voor individueel kunstonderwijs en groepslessen beeld: Marco Gerritsen

Situatie kunsteducatie: update protocol voor individueel kunstonderwijs en groepslessen

Laat culturele sector open voor lokaal publiek beeld: Azka Firas, Unsplash

Laat culturele sector open voor lokaal publiek

Rek in generieke maatregelen: dit is nodig voor de cultuursector beeld: Jungwoo Hong, Unsplash

Rek in generieke maatregelen: dit is nodig voor de cultuursector

Aanpassingen generieke derde steunpakket

#bezingeving – hoe blijf jij aan het werk?

#bezingeving – hoe blijf jij aan het werk?

Onderzoek effecten corona op elektronische muziekindustrie beeld: ADE website

Onderzoek effecten corona op elektronische muziekindustrie

FAQ cultuursector in gedeeltelijke lockdown

FAQ cultuursector in gedeeltelijke lockdown

Meer coulance voor jongeren en ontslagen werknemers in derde pakket noodsteun beeld: Florencia Viadana, Unsplash

Meer coulance voor jongeren en ontslagen werknemers in derde pakket noodsteun

Vermogenstoets Tozo 3 voorlopig van tafel

Vermogenstoets Tozo 3 voorlopig van tafel

Collectieve vrijstelling voor culturele gelegenheden

Collectieve vrijstelling voor culturele gelegenheden

Zzp’ers en oproepkrachten wel degelijk de pineut

Zzp’ers en oproepkrachten wel degelijk de pineut

Generieke noodsteun mist nog aansluiting bij onze sector

Taskforce maakt herstelplan creatieve en culturele sector

Taskforce maakt herstelplan creatieve en culturele sector

‘Trickle up’ noodsteun direct naar de uitvoerende professionals beeld: Inge Maria, Unsplash

‘Trickle up’ noodsteun direct naar de uitvoerende professionals

Voor de verdeling van de noodsteun pleiten we voor een radicaal andere aanpak dan voorheen, want er is veel te weinig terecht gekomen bij de mensen die in onze sector werken. Onze sector drijft op mensen die flexibel inzetbaar zijn, dat maakt onze arbeidsmarkt uniek. Geld dat top-down van instellingen bij zzp'ers terecht komt houdt maar een te klein deel van de keten in stand.
Innovatiebudget Kunsteducatie – werken in de 1,5 meter samenleving

Innovatiebudget Kunsteducatie – werken in de 1,5 meter samenleving

Zorgen en lof over het nieuwe steunpakket

Zorgen en lof over het nieuwe steunpakket

Pijnlijke analyse noodhulp kunstensector

Pijnlijke analyse noodhulp kunstensector

Koningin Máxima bezoekt Creatieve Coalitie in theater de Nieuwe Regentes

Koningin Máxima bezoekt Creatieve Coalitie in theater de Nieuwe Regentes

Aanvragen TOFA is verlengd t/m 26 juli

Aanvragen TOFA is verlengd t/m 26 juli

Vind jouw protocol: met deze richtlijnen kun jij aan het werk in coronatijd

Vind jouw protocol: met deze richtlijnen kun jij aan het werk in coronatijd

Tijdelijke overbrugging voor flexibele arbeidskrachten aanvraag verlengd t/m 26 juli!

Tijdelijke overbrugging voor flexibele arbeidskrachten aanvraag verlengd t/m 26 juli!

Tweede Kamer op zomerreces: hier staan we nu

Tweede Kamer op zomerreces: hier staan we nu

Minister u loopt over ons heen! Rode loper in Den Haag beeld: Foto: Timo Huijzenveld

Minister u loopt over ons heen! Rode loper in Den Haag

Nieuwe steunmaatregel volgt de TOGS op

Aankondiging actie de Rode Loper van verloren werk

Aankondiging actie de Rode Loper van verloren werk

Cultuur in Actie! doet dringend beroep op politiek Den Haag

Cultuur in Actie! doet dringend beroep op politiek Den Haag

Onderzoek gevolgen coronarichtlijnen en protocollen

Onderzoek gevolgen coronarichtlijnen en protocollen

PvdA wil noodsteun cultuur verhogen met 700 miljoen

PvdA wil noodsteun cultuur verhogen met 700 miljoen

Minister maakt verdeling 300 miljoen bekend

Minister maakt verdeling 300 miljoen bekend

Steunfonds Rechtensector van start

Steunfonds Rechtensector van start

Met een deel van het steunpakket wordt het steunfonds rechtensector in het leven geroepen. Dit is een erkenning van de minister dat de makers zelf, vaak werkzaam buiten de gesubsidieerde sectoren, additionele steun verdienen en nodig hebben.
Update coronamaatregelen

Update coronamaatregelen

Noodfonds Muziek van start

Noodfonds Muziek van start

Kunstenbond en Platform BK vragen om een huurakkoord

Kunstenbond en Platform BK vragen om een huurakkoord

Situatie kunsteducatie: nieuw protocol voor individueel kunstonderwijs en groepslessen

Situatie kunsteducatie: nieuw protocol voor individueel kunstonderwijs en groepslessen

Verslag van het debat: Cultuur en Corona

Verslag van het debat: Cultuur en Corona

Ook Nationale Opera & Ballet betaalt ondanks overmacht zzp’ers deels uit

Ook Nationale Opera & Ballet betaalt ondanks overmacht zzp’ers deels uit

Situatie kunsteducatie en de versoepelde maatregelen

Situatie kunsteducatie en de versoepelde maatregelen

TOZO / TOGS / WW Kom jij in aanmerking?

Kabinetsinvestering van 300 miljoen voor culturele instellingen en producenten

Kabinetsinvestering van 300 miljoen voor culturele instellingen en producenten

Noodmaatregelen nog steeds onbereikbaar voor veel podiumkunstenaars

Roep jouw gemeente op zich aan de TOZO richtlijnen te houden met deze brief

Roep jouw gemeente op zich aan de TOZO richtlijnen te houden met deze brief

Blog Anne-Marie Harmsen: Fair practice is het nieuwe normaal

Veelgestelde vragen over de TOZO

Veelgestelde vragen over de TOZO

Brandbrief Kunstenbond: Minister is nog nauwelijks verder met noodfonds

Brandbrief Kunstenbond: Minister is nog nauwelijks verder met noodfonds

Blog Anne-Marie Harmsen: De koelkasten raken leeg

Unfair practice in crisistijd: Meldpunt heropend

Unfair practice in crisistijd: Meldpunt heropend

Zzp’er in de cultuursector: lees hier alle informatie over de TOZO-regeling

Zzp’er in de cultuursector: lees hier alle informatie over de TOZO-regeling

Belastingmaatregelen

De Belastingdienst werkt mee aan de uitvoering van de noodmaatregelen en voorzieningen. Dit gebeurt onder anderen door uitstel van betaling verlenen. 

In de aanpassing van het maatregelenpakket Corona (januari 2021) is bepaald dat men tot 1 juli 2021 nog een verlenging kan aanvragen voor uitstel van betalen van belasting. Daarna eindigt deze mogelijkheid.

Grensarbeid en noodsteun

Als je voor je werk net over de grens moet zijn dan leveren de coronamaatregelen heel specifieke probemen op. Elke regio heeft eigen regels en voorwaarden en de grens zomaar oversteken is geen vanzelfsprekendheid.

En hoe zit het met noodsteun als je in Nederland woont maar voornamelijk in het buitenland werkt? En wat als je net over de grens woont maar jouw onderneming in Nederland geregistreerd staat?  

Noodmaatregel overbrugging werkbehoud (NOW)

Noodmaatregelen Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) maakt ook uit van het derde steunpakket. De regeling loopt door tot 1 juli 2021. De intentie van NOW is werkgevers ondersteuning in de vorm van loonsubsidie te verstrekken, teneinde zoveel als mogelijk ontslag te voorkomen, ofwel werkgelegenheid voor de in dienst zijnde werknemers te laten behouden.

Tegemoetkoming Vaste Laste mkb (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De tegemoetkoming is voor zzp’ers en mkb die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. 

De regeling is in 2021 uitgebreid en toegankelijker geworden voor kleine ondernemers.  

Buitenlandse Kunstenaars met verblijfsvergunning in Nederland

Een van de criteria van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is dat je woonachtig bent en rechtmatig verblijft in Nederland. Als je ingeschreven staat in een Nederlandse gemeente met een geldige verblijfsvergunning dan voldoe je daaraan.

Livestreaming en andere online tools voor artiesten/kunstenaars in het anderhalve meter tijdperk

Een van de meest in het oog springende effecten van de coronacrisis is de grote kracht waarmee de hele samenleving het internet op wordt gedwongen. ‘Gefunneld’ heet dat in online marketingjargon. Online bezorg- en besteldiensten kunnen de grote vraag niet meer aan. Het gaat dan om maaltijden, keukenapparatuur, kleding etc.. Last but not least: de omzetten van platformen voor video en music on demand, games en andere entertainmentsoorten vliegen de pan uit.

rakenDra Smit, jurist en belangenbehartiger van Kunstenbond/Ntb, legt uit welke platformen hier allemaal voor beschikbaar zijn

Tegemoetkoming Ondenemers Getroffen Sectoren (TOGS)

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) is een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,-. De regeling is inmiddels gesloten. De opvolger  is TVL

Alle protocollen op een rijtje

De Rijksoverheid heeft alle branchespecifieke protocollen gepubliceerd. Wil je meer weten over de richtlijnen die gelden voor jouw beroep?

Zelfstandigenaftrek en uren-eis

Om te voorkomen dat ondernemers het recht op de aftrek verliezen zal de Belastingdienst er van 1 maart 2020 t/m 31 juni 2021 van uitgaan dat deze ondernemers ten minste 24 uren per week aan de onderneming hebben besteed, ook als ze die uren niet daadwerkelijk hebben besteed. Voor ondernemers die sterk seizoensafhankelijk werken, zoals in de horeca of festivalbranche, wordt ook geregeld dat ze onder de versoepeling vallen.

Standaardbrief aan gemeente over TOZO

Kunstenbond maakte een standaardbrief waarmee zzp’ers bij hun gemeente aan kunnen kaarten dat de TOZO procedure niet klopt. 

Net gestart met je carrière?

Op de academie krijg je geen les in ondernemen. Als je start, is dat wel wat je moet doen. Door het coronavirus is dit een moeilijke tijd voor jou, net als ieder ander in de sector. De Kunstenbond helpt je graag op weg met antwoorden op de belangrijkste vragen over geld, waarde, risico’s, contracten, klanten en belastingen.

Best practices kunsteducatie

Online lesgeven, hoe doe je dat? Mooie voorbeelden zijn op deze pagina van Cultuur Connectie te vinden. Belangenbehartiger Karin Boelhouwer is blij dat veel werk in de Kunsteducatie door kan gaan. 

Digitaal tonen en verdienen

DEN heeft op deze pagina (inter-)nationale voorbeelden verzameld als inspiratie. En geeft ook wat tips van aanpak. 

Tips om online inkomsten te genereren

Cultuur + Ondernemen geeft deze 6 tips aan zzp’ers. Welke actie je kunt ondernemen om online inkomsten te genereren; van website updaten tot tips voor lidmaatschapsplatforms. 

Mollie payments

Laat mensen jou via iDeal betalen met Mollie. 

TOFA: Tijdelijke overbrugging voor flexibele arbeidskrachten

Mede naar aanleiding van de Brandbrief Creatieve Coalitie/Kunstenbond is deze regeling (zie UWV) voor wat de regering ‘flexibele arbeidskrachten’ noemt tot stand gekomen. De regeling was tijdelijk toegankelijk. In het derde pakket noodsteun is geen TOFA opgenomen. 

Stuur een Tikkie

Een Tikkie is een betaalverzoek dat je met de gelijknamige applicatie aanmaakt. De app werkt met elke bank. Tikkies sturen kan als individu en als onderneming. Je kunt zelf een vast bedrag bepalen dat per Tikkie betaald wordt, of ervoor kiezen dat mensen zelf uit maken hoeveel ze willen geven.

Simulcasting Platforms

Livestreaming is geen financiële vervanging voor echte concerten of theatervoorstellingen. Maar onder de huidige omstandigheden is dit voorlopig de methode om je muziek, beeldende kunst of theater voorstelling naar je publiek te brengen.

Hier vindt je een aantal voorbeelden van streamingplatforms waar je op meerdere platforms tegelijkertijd kan streamen.

Live e-commerce platformen

Live e-commerce is een opkomende fenomeen dat livestreaming combineert met de mogelijkheid om producten in de streamingvideo’s weer te geven maar ook om in realtime producten te kunnen kopen. Voor artiesten die een live-stream willen combineren met promotie via hun Bandcamp- en/of merchandise-pagina’s bijvoorbeeld. Dat kan via:

Popshop Live, BambuserBrandlive en Amazon Live

Doe mee aan belangrijk onderzoek naar jouw financiële situatie

Een groot deel van de culturele en creatieve sector zit nu tien maanden op slot. Concreet perspectief voor heropening is er nog niet. Wat betekent dat voor de financiële situatie van mensen die in de cultuur werken? 

Kunstenbond en de Creatieve Coalitie roepen alle werkenden in de sector op om ons aan harde cijfers te helpen voor onze lobby voor aanvullende steunmaatregelen.  Doe mee aan ons onderzoek. 

Waar sta jij nu? Red je het nog financieel? Maak je gebruik van noodsteun? Werk je tijdelijk buiten de sector? Wat heb jij het hardst nodig om de crisis te overleven? 

Is Tonk de noodzakelijke reddingboei voor mensen tussen wal en schip?

Er is een nieuwe generieke steunmaatregel in aantocht. Tonk, ofwel Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten, is specifiek gericht op mensen die tot nu toe tussen wal en schip vallen. De uitkering is bestemd vooor persoonlijke noodzakelijke kosten, zoals huur of hypotheek. 

Gemeenten mogen de regeling zelf verder uitwerken. Een handreiking voor gemeenten is nu beschikbaar. 

De regeling is waarschijnlijk is per 1 maart toegankelijk.  

Annuleringen en overmacht

De zeer vergaande maatregelen die de overheid op advies van het RIVM heeft genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben de culturele sector bijna volledig tot stilstand gebracht. Hierdoor verliezen duizenden zzp’ers in onze sector, jullie dus, van het ene op het andere moment vrijwel al hun werk en inkomen. Hoe kun je daar als zzp’er nu het beste mee omgaan?

Museumvereniging hanteert geen Fair Practice

Museumvereniging hanteert geen Fair Practice

Blog Anne-Marie Harmsen: Verbeteren benarde situatie zzp’ers is ons speerpunt

Blog Anne-Marie Harmsen: Cultuursector krijgt veel voor zijn kiezen

Coronavirus: Annuleringen en overmacht

Coronavirus: Annuleringen en overmacht

Corona-virus: Kunstenbond wil financiële steun voor zelfstandigen

Corona-virus: Kunstenbond wil financiële steun voor zelfstandigen

Hoe fair ben jij? Bondsalon verplaatst ivm Corona-virus

Hoe fair ben jij? Bondsalon verplaatst ivm Corona-virus

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Toestemming*

5 redenen om lid te worden

1.Hoe groter, hoe meer impact

In je eentje krijg je weinig voor elkaar. Maar samen kunnen we ons hard maken voor een sterkere creatieve sector. Met een eerlijk inkomen voor alle werkenden, zzp en loondienst.

2.Samen behartigen we je belang beter

We praten met werkgevers, opdrachtgevers en overheden over structurele oplossingen, lokaal en op het Binnenhof. Zo komen we na een lobby van jaren eindelijk dichterbij minimumtarieven voor zzp’ers.

3.We zorgen voor collectieve afspraken

Goede collectieve afspraken zijn, zeker als je in de culturele en creatieve sector werkt. Dat is elke keer weer maatwerk: voor een danser is een omscholingsregeling belangrijk, voor een muzikant een instrumentenverzekering. We sluiten collectieve arbeidsovereenkomsten met werkgevers.

4.We bieden je rechtsbijstand als dat nodig is

Maakt iemand inbreuk op je auteursrecht? Ben je in een arbeidsconflict terechtgekomen? We hebben juristen in dienst die gespecialiseerd zijn in alle juridische aspecten van het creatieve vak. Zij begeleiden je met raad en daad, zodat je er niet alleen voor staat.

5.We geven je antwoord op al je vragen

Soms loop je tegen vragen aan waar je het antwoord niet meteen op weet. Wij helpen je op weg met praktische tools, een juridische helpdesk en een ploeg door de wol geverfde belangenbehartigers en juristen die met je meedenken.