Rechtshulp: corona-gerelateerd en overig!

Heb je vragen over de corona-crisis en jouw situatie  en ben je lid, bel dan met onze juristen.
LET OP! Ook voor niet corona-gerelateerde kwesties staan onze juristen dagelijks voor jou klaar! Want je zou het bijna vergeten, maar ook zaken als ontslag, re-integratie, contractenrecht en auteursrechtinbreuk lopen gewoon door. Bel ons op werkdagen tussen 13.00 uur en 17.00 uur:  020-2108052. Of mail naar: juridischadvies@kunstenbond.nl.

Bijstand voor zzp’er in de cultuursector

Ben je zzp’er? Dan kun je bijstand aanvragen via de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (TOZO). Dit doe je bij het bijstand loket van jouw gemeente. 

Vanaf 1 oktober 2020 is de derde variant van TOZO beschikbaar, deze loopt t/m juni 2021 en wordt opgedeeld in drie fases. 

TOZO 3 verschilt op enkele punten van de eerdere TOZO. Maar de basis is hetzelfe: de uitkering vult nog steeds aan tot het sociaal minimum. Aan onze oproep om TOZO naar een stimulerende regeling om te vormen is hiermee geen gehoor gegeven. En de partnertoets is nog een doorn in het oog. Lees hier meer over de regelgeving en de verschillen met versie 1 en 2.

De regeling is net zoals haar twee voorgangers gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt door de gemeenten sneller behandeld en verstrekt. 

English Corona page

This page is dedicated to news items on the Corona virus and important developments surrounding the pandemic.

Corona beeld: Femke Strik, Kunstenbond

Vind jouw tool

Photo by Ussama Azam on Unsplash

Weet je niet zo goed hoe je jouw werk betaald en digitaal kunt aanbieden? Via de tag tools hieronder vind je deskundige tips. 

Corona nieuws

Taskforce culturele en creatieve sector

Doel van de Taskforce is om door gezamenlijke analyses informatie-uitwisseling en afstemming de Coronacrisis het hoofd te bieden. Alle koepelorganisaties van de sector zijn vertegenwoordigd in de taskforce, waaronder de Creatieve Coalitie namens 50.000 werkenden. Kunstenbond zit namens de werkenden in het kernteam.

Resultaten in crisistijd

Belangrijke resultaten die we in deze crisis boekten.

  • Kunstenbond zit voor de Creatieve coalitie in het kernteam van de Taskforce Culturele en Creatieve Sector en geeft direct input aan het ministerie over coronabeleid.
  • Verschillende steunpakketten werden vrijgemaakt voor cultuur. In de aankondiging hiervan werd steeds meer nadruk gelegd op de werkenden in de sector.
  • Met het mede dankzij Kunstenbond tot stand gekomen Steunfonds Rechtensector gaat noodsteun direct naar de makers, een politieke erkenning dat makers extra steun verdienen.
  • Boekman Stichting deed op ons aandringen onafhankelijk onderzoek naar de positie van zzp’ers in de cultuur ten tijden van corona.
  • Nationaal Podiumplan is in het leven geroepen om de de jazz-, world- en binnenkort ook popsector een kans te geven tot eerlijke heropening. Vele musici en podia hebben zich hiervoor ingeschreven.

Cultuur en corona

Freelancers, zzp’ers, kleine ondernemers en andere flexibele werkers in de cultuursector worden ongekend hard getroffen door het kabinetsbeleid om de pandemie te bestrijden. Kunstenbond komt op voor deze groep werkende mensen, zij mogen niet de rekening van deze crisis betalen.

5000 euro compensatie voor zzp’ers in de knel

Kunstenbond en de Creatieve Coalitie pleiten voor een eenmalige overheidscompensatie van 5.000 euro voor creatieve professionals die door corona zonder werk en inkomen zitten. Zij vallen te vaak buiten de generieke noodsteun en mogen niet voor deze crisis opdraaien.

Meldpunt unfair practice

De pandemie en de coronamaatregelen maken de culturele en creatieve sector kwetsbaarder dan ooit. De zzp’ers, freelancers, artiesten en andere flexibel werkenden in de sector worden onevenredig hard geraakt en zijn economisch afhankelijker van hun opdrachtgevers dan ooit. Kunstenbond komt op voor de kwetsbare groepen werkenden. Help jij ons de situatie in de sector te monitoren?

Dat je geen keuze hebt in de voorwaarden waarvoor je aan het werk gaat, betekent vaak dat je unfair wordt behandeld.

Ons meldpunt staat open voor alle verhalen over unfair practice in de culturele en creatieve sector.

Boekman: Ongelijk getroffen. Ongelijk gesteund.

Op 27 mei is het rapport van de Boekman stichting “Ongelijk getroffen, ongelijk gesteund” gepubliceerd. In meer dan honderd pagina’s wordt uiteengezet hoe de sector ervoor staat vanwege corona. Belangrijkste conclusie: Corona-steun bereikt zzp’ers en flexibel werkenden volstrekt onvoldoende. Lees hier onze analyse.

Dit zijn de resultaten van ons inkomensonderzoek onder creatieve professionals

Hoe lang houden we het nog vol? Onder die noemer deden Kunstenbond en de Creatieve Coalitie een inkomensonderzoek onder leden. Uit de 2400 antwoorden, van voornamelijk freelancers, blijkt dat generieke steunmaatregelen deze groep werkenden nauwelijks bereiken en dat een eenmalig bedrag ter overbrugging noodzakelijk is voor een doorstart na corona. Meer over de resultaten lees je hier.

Belastingmaatregelen

De Belastingdienst werkt mee aan de uitvoering van de noodmaatregelen en voorzieningen. Dit gebeurt onder anderen door uitstel van betaling verlenen. 

In de aanpassing van het maatregelenpakket Corona (januari 2021) is bepaald dat men tot 1 juli 2021 nog een verlenging kan aanvragen voor uitstel van betalen van belasting. Daarna eindigt deze mogelijkheid.

Grensarbeid en noodsteun

Als je voor je werk net over de grens moet zijn dan leveren de coronamaatregelen heel specifieke probemen op. Elke regio heeft eigen regels en voorwaarden en de grens zomaar oversteken is geen vanzelfsprekendheid.

En hoe zit het met noodsteun als je in Nederland woont maar voornamelijk in het buitenland werkt? En wat als je net over de grens woont maar jouw onderneming in Nederland geregistreerd staat?  

Noodmaatregel overbrugging werkbehoud (NOW)

Noodmaatregelen Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) maakt ook uit van het derde steunpakket. De regeling loopt door tot 1 juli 2021. De intentie van NOW is werkgevers ondersteuning in de vorm van loonsubsidie te verstrekken, teneinde zoveel als mogelijk ontslag te voorkomen, ofwel werkgelegenheid voor de in dienst zijnde werknemers te laten behouden.

Tegemoetkoming Vaste Laste mkb (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De tegemoetkoming is voor zzp’ers en mkb die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. 

De regeling is in 2021 uitgebreid en toegankelijker geworden voor kleine ondernemers.  

Buitenlandse Kunstenaars met verblijfsvergunning in Nederland

Een van de criteria van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is dat je woonachtig bent en rechtmatig verblijft in Nederland. Als je ingeschreven staat in een Nederlandse gemeente met een geldige verblijfsvergunning dan voldoe je daaraan.

Livestreaming en andere online tools voor artiesten/kunstenaars in het anderhalve meter tijdperk

Een van de meest in het oog springende effecten van de coronacrisis is de grote kracht waarmee de hele samenleving het internet op wordt gedwongen. ‘Gefunneld’ heet dat in online marketingjargon. Online bezorg- en besteldiensten kunnen de grote vraag niet meer aan. Het gaat dan om maaltijden, keukenapparatuur, kleding etc.. Last but not least: de omzetten van platformen voor video en music on demand, games en andere entertainmentsoorten vliegen de pan uit.

rakenDra Smit, jurist en belangenbehartiger van Kunstenbond/Ntb, legt uit welke platformen hier allemaal voor beschikbaar zijn

Tegemoetkoming Ondenemers Getroffen Sectoren (TOGS)

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) is een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,-. De regeling is inmiddels gesloten. De opvolger  is TVL

Alle protocollen op een rijtje

De Rijksoverheid heeft alle branchespecifieke protocollen gepubliceerd. Wil je meer weten over de richtlijnen die gelden voor jouw beroep?

Zelfstandigenaftrek en uren-eis

Om te voorkomen dat ondernemers het recht op de aftrek verliezen zal de Belastingdienst er van 1 maart 2020 t/m 31 juni 2021 van uitgaan dat deze ondernemers ten minste 24 uren per week aan de onderneming hebben besteed, ook als ze die uren niet daadwerkelijk hebben besteed. Voor ondernemers die sterk seizoensafhankelijk werken, zoals in de horeca of festivalbranche, wordt ook geregeld dat ze onder de versoepeling vallen.

Standaardbrief aan gemeente over TOZO

Kunstenbond maakte een standaardbrief waarmee zzp’ers bij hun gemeente aan kunnen kaarten dat de TOZO procedure niet klopt. 

Net gestart met je carrière?

Op de academie krijg je geen les in ondernemen. Als je start, is dat wel wat je moet doen. Door het coronavirus is dit een moeilijke tijd voor jou, net als ieder ander in de sector. De Kunstenbond helpt je graag op weg met antwoorden op de belangrijkste vragen over geld, waarde, risico’s, contracten, klanten en belastingen.

Best practices kunsteducatie

Online lesgeven, hoe doe je dat? Mooie voorbeelden zijn op deze pagina van Cultuur Connectie te vinden. Belangenbehartiger Karin Boelhouwer is blij dat veel werk in de Kunsteducatie door kan gaan. 

Digitaal tonen en verdienen

DEN heeft op deze pagina (inter-)nationale voorbeelden verzameld als inspiratie. En geeft ook wat tips van aanpak. 

Tips om online inkomsten te genereren

Cultuur + Ondernemen geeft deze 6 tips aan zzp’ers. Welke actie je kunt ondernemen om online inkomsten te genereren; van website updaten tot tips voor lidmaatschapsplatforms. 

Mollie payments

Laat mensen jou via iDeal betalen met Mollie. 

TOFA: Tijdelijke overbrugging voor flexibele arbeidskrachten

Mede naar aanleiding van de Brandbrief Creatieve Coalitie/Kunstenbond is deze regeling (zie UWV) voor wat de regering ‘flexibele arbeidskrachten’ noemt tot stand gekomen. De regeling was tijdelijk toegankelijk. In het derde pakket noodsteun is geen TOFA opgenomen. 

Stuur een Tikkie

Een Tikkie is een betaalverzoek dat je met de gelijknamige applicatie aanmaakt. De app werkt met elke bank. Tikkies sturen kan als individu en als onderneming. Je kunt zelf een vast bedrag bepalen dat per Tikkie betaald wordt, of ervoor kiezen dat mensen zelf uit maken hoeveel ze willen geven.

Simulcasting Platforms

Livestreaming is geen financiële vervanging voor echte concerten of theatervoorstellingen. Maar onder de huidige omstandigheden is dit voorlopig de methode om je muziek, beeldende kunst of theater voorstelling naar je publiek te brengen.

Hier vindt je een aantal voorbeelden van streamingplatforms waar je op meerdere platforms tegelijkertijd kan streamen.

Live e-commerce platformen

Live e-commerce is een opkomende fenomeen dat livestreaming combineert met de mogelijkheid om producten in de streamingvideo’s weer te geven maar ook om in realtime producten te kunnen kopen. Voor artiesten die een live-stream willen combineren met promotie via hun Bandcamp- en/of merchandise-pagina’s bijvoorbeeld. Dat kan via:

Popshop Live, BambuserBrandlive en Amazon Live

Doe mee aan belangrijk onderzoek naar jouw financiële situatie

Een groot deel van de culturele en creatieve sector zit nu tien maanden op slot. Concreet perspectief voor heropening is er nog niet. Wat betekent dat voor de financiële situatie van mensen die in de cultuur werken? 

Kunstenbond en de Creatieve Coalitie roepen alle werkenden in de sector op om ons aan harde cijfers te helpen voor onze lobby voor aanvullende steunmaatregelen.  Doe mee aan ons onderzoek. 

Waar sta jij nu? Red je het nog financieel? Maak je gebruik van noodsteun? Werk je tijdelijk buiten de sector? Wat heb jij het hardst nodig om de crisis te overleven? 

Is Tonk de noodzakelijke reddingboei voor mensen tussen wal en schip?

Er is een nieuwe generieke steunmaatregel in aantocht. Tonk, ofwel Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten, is specifiek gericht op mensen die tot nu toe tussen wal en schip vallen. De uitkering is bestemd vooor persoonlijke noodzakelijke kosten, zoals huur of hypotheek. 

Gemeenten mogen de regeling zelf verder uitwerken. Een handreiking voor gemeenten is nu beschikbaar. 

De regeling is waarschijnlijk is per 1 maart toegankelijk.  

Annuleringen en overmacht

De zeer vergaande maatregelen die de overheid op advies van het RIVM heeft genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben de culturele sector bijna volledig tot stilstand gebracht. Hierdoor verliezen duizenden zzp’ers in onze sector, jullie dus, van het ene op het andere moment vrijwel al hun werk en inkomen. Hoe kun je daar als zzp’er nu het beste mee omgaan?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

5 redenen om lid te worden

1.Hoe groter, hoe meer impact

In je eentje krijg je weinig voor elkaar. Maar samen kunnen we ons hard maken voor een sterkere creatieve sector. Met een eerlijk inkomen voor alle makers.

2.Samen behartigen we je belang beter

We praten met werkgevers, opdrachtgevers en overheden over structurele oplossingen, lokaal en op het Binnenhof. Zo komen we na een lobby van jaren eindelijk dichterbij minimumtarieven voor zzp’ers.

3.We zorgen voor een goede cao

Een goede cao is belangrijk, zeker als je in de creatieve sector werkt. Dat is elke keer weer maatwerk: voor een danser is een omscholingsregeling belangrijk, voor een muzikant een instrumentenverzekering.

4.We bieden je rechtsbijstand als dat nodig is

Maakt iemand inbreuk op je auteursrecht? Ben je in een arbeidsconflict terechtgekomen? We hebben juristen in dienst die gespecialiseerd zijn in alle juridische aspecten van het creatieve vak. Zij begeleiden je met raad en daad, zodat je er niet alleen voor staat.

5.We geven je antwoord op al je vragen

Soms loop je tegen vragen aan waar je het antwoord niet meteen op weet. Wij helpen je op weg met praktische tools, een juridische helpdesk en een ploeg door de wol geverfde belangenbehartigers en juristen die met je meedenken.