Arbeidsmarktagenda in vogelvlucht

Sinds 2017 werkt de Kunstenbond aan de arbeidsmarktagenda, het primaire doel: de arbeidsmarktpositie van de werkenden in de culturele en creatieve sector te verbeteren.

De doelstellingen op de agenda zijn:
• Het structureel maken van de sociale dialoog
• Het verdienvermogen versterken (Het vergroten van het economisch potentieel)
• Het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden (Een faire verdeling van die inkomsten)

De culturele en creatieve sector heeft de agenda gezamenlijk opgepakt naar aanleiding van het alarmerende rapport “Passie gewaardeerd” van de SER en de Raad van Cultuur, over de staat van de arbeidsmarkt in de sector.

Kunstenbond vertegenwoordigt sindsdien de belangen van de werkenden in de culturele en creatieve sector in deze samenwerking. Inmiddels is de Creatieve Coalitie opgericht en functionerend als medevertegenwoordiger van de werkenden. Samen staan we sterker!

We werken verder samen aan de arbeidsmarktagenda met vertegenwoordigers van werkgevers, fondsen, de Raad van Cultuur, het ministerie van OCW en Kunsten’92 in het Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve sector Toekomst. Oftewel: Platform ACCT.

Arbeidsmarkt culturele en creatieve sector

Platform ACCT

Met Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve sector Toekomst (ACCT) werken we als voltallige sector samen aan een gezonde toekomstige arbeidsmarkt in onze sector.

Dat doen we bijvoorbeeld door het stimuleren en faciliteren van professionalisering en zelfredzaamheid van organisaties en werkenden in de sector. Daarnaast voert Platform ACCT als aanspreekpunt van de sector voortdurend dialoog met het ministerie van OCW.

Opdrachten voor de Kunstenbond

De doelstellingen op de arbeidsmarktagenda zijn opgeknipt in aanjaagpunten, die op hun beurt zijn verdeeld over de verschillende deelnemers uit de werkgroep.

Kunstenbond heeft de volgende opdrachten meegekregen:

  • het vergroten van eenheid onder werkenden
  • collectief onderhandelen voor zzp’ers

De afgelopen jaren hebben we enorme stappen gezet op beide punten. Met de oprichting en professionalisering van de Creatieve Coalitie vergoten we de eenheid onder werkenden. In de politiek creëren we steeds meer ruimte voor collectieve afspraken voor zzp’ers.

Arbeidsmarkt culturele en creatieve sector nieuws

Contact formulier