Deze verzekering biedt all-risk dekking voor schade aan kunstwerken en objecten die worden tentoongesteld in Nederland, zowel tijdens de expositie als onderweg daar naartoe.

Wat je verzekert

De verzekering dekt zowel de schade die wordt toegebracht op locatie als de schade die tijdens het transport van en naar de expositieruimte is ontstaan. Er geldt een all-risk dekking, waarbij naast brand- en waterschade ook valschade wordt vergoed. Kosten die voortkomen uit diefstal van het verzekerde object worden alleen gedekt bij sporen van inbraak aan de expositieruimte.

Ontzorging

Ook verzeker je jezelf ervan dat de rompslomp die bij rampspoed komt kijken, jou bespaard blijft. Jouw verzekeraar doet in eerste instantie beroep op de polis en verantwoordelijkheid van de eigenaar van de expositieruimte en/of organisator van de tentoonstelling. Als daar geen schade te verhalen valt, wordt de schade vanuit deze tentoonstelling verzekering uitgekeerd. Jij wordt zo in tijden van rampspoed ontzorgd en je schade vergoedt.

premiekosten tentoonstellingverzekering

De premie voor deze verzekering bedraagt € 225,00 per jaar. Dat is exclusief 21% assurantiebelasting.

De hoogte van de verzekering wordt bepaald door de taxatiewaarde van het kunstwerk en/of object dat wordt tentoongesteld. Je bent standaard verzekerd voor 4 exposities per jaar, met een maximum verzekerd bedrag van € 25.000 euro per expositie. Let op: De taxatie van de te verzekeren objecten is op eigen kosten.

Er wordt standaard uitgegaan van een maximale expositieduur van 3 maanden, en het dekkingsgebied is beperkt tot exposities in Nederland. Maatwerk is mogelijk.

Er geldt in alle gevallen een eigen risico per incident van € 125,00.

maatoplossingen mogelijk

Voor maatoplossingen, zoals een expositie die langer duurt of een object dat het maximale verzekerde bedrag ontstijgt, kun je contact opnemen met onze verzekeringspartner Van der Roest. 

Verzekeringen afsluiten

Als lid van de Kunstenbond krijg je flinke korting op een diverse verzekeringen. Het afsluiten van deze verzekering kan via adviesbureau Van der Roest.

TIP: Je hebt je lidmaatschapsnummer nodig om een verzekering met korting af te sluiten. In je persoonlijke Kunstenbondprofiel vind je jouw lidmaatschapsnummer.