Deze verzekering biedt dekking voor schade aan kunstwerken die worden tentoongesteld bij exposities in Nederland.

De verzekering dekt zowel de schade die wordt toegebracht op de locatie van de expositie als de schade die tijdens het transport van en naar de expositieruimte wordt toegebracht. Er geldt een all-risk dekking waarbij naast brand- en waterschade ook een vergoeding wordt verleend voor beschadiging door onder andere vallen. Diefstal is gedekt na sporen van inbraak aan de expositieruimte.

Ook geldt er een secundaire dekking, wat inhoudt dat in eerste instantie een beroep moet worden gedaan op een eventueel aanwezige polis van de expositieruimte waar de goederen worden tentoongesteld. De eigenaar hiervan is hiervoor in eerste instantie verantwoordelijk.

De grondslag voor de verzekering is de taxatiewaarde van de aanwezige kunstwerken. De premie voor deze verzekering bedraagt op jaarbasis € 225,00. De assurantiebelasting bedraagt 5.5%. In deze dekking zijn standaard 4 exposities per jaar opgenomen met een maximum verzekerd bedrag van € 25.000,00 per expositie. In principe wordt uitgegaan van een maximale expositieduur van 3 maanden, en het dekkingsgebied is beperkt tot exposities in Nederland. Er geldt een eigen risico per gebeurtenis van € 125,00.

Verzekeringen afsluiten

Als lid van de Kunstenbond krijg je flinke korting op een diverse verzekeringen. Het afsluiten van deze verzekering kan via adviesbureau Van der Roest.

TIP: Je hebt je lidmaatschapsnummer nodig om een verzekering met korting af te sluiten. In je persoonlijke Kunstenbondprofiel vind je jouw lidmaatschapsnummer.