Fair Practice: het klinkt als iets waar iedereen het over eens is. Toch worden zzp’ers in de culturele sector te vaak ondermaats betaald. Hoewel de Fair Practice Code inmiddels een bekend gegeven is, wordt deze dus nog lang niet altijd nageleefd. In oktober riepen wij de deelnemende partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen al op Fair Practice en Fair Pay voor de culturele sector in de verkiezingsprogramma’s te verankeren. Nu is het aan de kiezer.  

Check je stem
Op 14, 15 en 16 maart gaat Nederland namelijk naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ook op het gebied van kunst, cultuur en arbeidsomstandigheden staat er weer veel op het spel. Wil je zeker weten dat jouw stem gaat naar een partij die eerlijke betaling voor werkenden in de culturele – en creatieve sector hoog op de agenda heeft staan, en die wil zorgen voor voldoende (werk-)ruimte voor makers en kunstenaars? Check dan of jouw partij (één van) de volgende punten in haar programma heeft opgenomen:
 

  • De gemeente moet erop handhaven dat de principes van Fair Practice en Fair Pay bij de door haar gesubsidieerde organisaties worden nageleefd;
  • De gemeente moet alle (creatieve) werkenden die zij in dienst heeft of inhuurt eerlijk betalen;
  • De gemeente moet investeren in goede en betaalbare werkruimtes voor kunstenaars en creatieven;
  • De gemeente moet zorgen dat cultuursubsidies van het rijk, ook in het kader van coronanoodsteun, voldoende terecht komen bij professionele kunstenaars, artiesten en culturele zzp’ers.

Veel partijen zeggen te willen investeren in cultuur, maar deze beloftes blijven vaak vaag en vrijblijvend. De Kunstenbond roept alle deelnemende partijen dan ook op om de roep om Fair Practice tastbaar te maken en te zorgen voor een materiele verbetering van de positie van werkenden in de culturele sector. Ben je geen politicus, maar kiezer? Hou de bovenstaande punten dan in gedachten als je op 16 maart in het stemhokje staat. Wil je weten welke partijen er meedoen in jouw gemeente en waar ze nog meer voor staan? Ga dan naar stemwijzer.nl.

Fair Practice in de praktijk
Meer weten over Fair Practice en over wat jij – als zzp’er, als opdrachtgever of als beleidsmaker – kan doen? Bekijk dan onderstaande video’s: