De Creatieve Coalitie verenigt alle werkenden

Even geduld ajb

Misschien zag je het al: onze website is de laatste tijd behoorlijk uitgebreid. Met deze nieuwe site hebben we oneindige mogelijkheden om al onze kennis te delen en jullie te vertellen waar we precies mee bezig zijn. We hebben nogal wat te vertellen. Door de jaren heen hebben we ongelofelijk veel gedaan en bereikt. Ook op dit moment zijn onze collega’s met man en macht op tientallen strijdtonelen bezig.

Sommige delen van deze website zijn nog niet helemaal af. Misschien ben jij op een (half) lege pagina beland. Dat is jammer, maar kijk vooral even rond op andere pagina’s, want er is al heel veel kennis en actualiteit te vinden.

Kom binnenkort nog eens hier terug voor een update!

De Creatieve Coalitie verenigt alle werkenden nieuws

Resultaten in crisistijd

Belangrijke resultaten die we in deze crisis boekten.

  • Kunstenbond zit voor de Creatieve coalitie in het kernteam van de Taskforce Culturele en Creatieve Sector en geeft direct input aan het ministerie over coronabeleid.
  • Verschillende steunpakketten werden vrijgemaakt voor cultuur. In de aankondiging hiervan werd steeds meer nadruk gelegd op de werkenden in de sector.
  • Met het mede dankzij Kunstenbond tot stand gekomen Steunfonds Rechtensector gaat noodsteun direct naar de makers, een politieke erkenning dat makers extra steun verdienen.
  • Boekman Stichting deed op ons aandringen onafhankelijk onderzoek naar de positie van zzp’ers in de cultuur ten tijden van corona.
  • Nationaal Podiumplan is in het leven geroepen om de de jazz-, world- en binnenkort ook popsector een kans te geven tot eerlijke heropening. Vele musici en podia hebben zich hiervoor ingeschreven.

5000 euro compensatie voor zzp’ers in de knel

Kunstenbond en de Creatieve Coalitie pleiten voor een eenmalige overheidscompensatie van 5.000 euro voor creatieve professionals die door corona zonder werk en inkomen zitten. Zij vallen te vaak buiten de generieke noodsteun en mogen niet voor deze crisis opdraaien.

Raad voor cultuur: Sterker uit Corona

In juni 2021 bracht de Raad voor Cultuur, het wettelijke adviesorgaan van regering en parlement, een agenda voor herstel en transitie na corona uit.

In 23 pagina’s gaat men langs de voornaamste knelpunten voor de opstart van onze sector. Een belangrijk document met essentiële aandachtspunten om een gezonde doorstart te maken zonder de reeds gemaakte afspraken over fair practice en diversiteit uit het oog te verliezen. Het hele rapport vind je hiernaast (onder voor mobiele bezoekers). We lichten wat belangrijke thema’s uit het advies toe

De Creatieve Coalitie

In de Creatieve Coalitie werken we samen met meer dan 45 belangenverenigingen aan het zelfde doel: een betere positie voor werkenden in de culturele en creatieve sector.

Dit zijn de resultaten van ons inkomensonderzoek onder creatieve professionals

Hoe lang houden we het nog vol? Onder die noemer deden Kunstenbond en de Creatieve Coalitie een inkomensonderzoek onder leden. Uit de 2400 antwoorden, van voornamelijk freelancers, blijkt dat generieke steunmaatregelen deze groep werkenden nauwelijks bereiken en dat een eenmalig bedrag ter overbrugging noodzakelijk is voor een doorstart na corona. Meer over de resultaten lees je hier.

5 redenen om lid te worden

1.Hoe groter, hoe meer impact

In je eentje krijg je weinig voor elkaar. Maar samen kunnen we ons hard maken voor een sterkere creatieve sector. Met een eerlijk inkomen voor alle makers.

2.Samen behartigen we je belang beter

We praten met werkgevers, opdrachtgevers en overheden over structurele oplossingen, lokaal en op het Binnenhof. Zo komen we na een lobby van jaren eindelijk dichterbij minimumtarieven voor zzp’ers.

3.We zorgen voor een goede cao

Een goede cao is belangrijk, zeker als je in de creatieve sector werkt. Dat is elke keer weer maatwerk: voor een danser is een omscholingsregeling belangrijk, voor een muzikant een instrumentenverzekering.

4.We bieden je rechtsbijstand als dat nodig is

Maakt iemand inbreuk op je auteursrecht? Ben je in een arbeidsconflict terechtgekomen? We hebben juristen in dienst die gespecialiseerd zijn in alle juridische aspecten van het creatieve vak. Zij begeleiden je met raad en daad, zodat je er niet alleen voor staat.

5.We geven je antwoord op al je vragen

Soms loop je tegen vragen aan waar je het antwoord niet meteen op weet. Wij helpen je op weg met praktische tools, een juridische helpdesk en een ploeg door de wol geverfde belangenbehartigers en juristen die met je meedenken.