Specialiteiten:

  • belangenbehartiger beeldende kunst & zzp’ers