Uit de Mediabegroting 2022 van OCW blijkt dat het NPO fonds wordt afgeschaft. In een gepoogde efficiëntieslag wil men het fonds integreren in het algemene genrebeleid. Dat wil zeggen dat plannen voor producties langs de lat van kosten en kijkcijfers worden beoordeeld. Kunstenbond vreest dat dit ten koste gaat van de maatschappelijk relevantie van de programmering en de kansen voor onafhankelijke makers. Wij pleiten voor herinvoering van het onafhankelijke Mediafonds.

Makers aan het stuur

Kunstenbond stond aan de wieg van de oprichting van het Mediafonds, dat later overging in het NPO Fonds. Het NPO fonds is een van de weinige fondsen voor makers, waar makers het zelf voor het zeggen hebben. Onafhankelijk van commerciële doelstellingen, omroeppolitiek, formats en kijkcijfers. Trickle-up, overheidsgeld dat direct naar makers gaat.

De taak van het NPO fonds is het financieren van bijzondere mediaproducties, van een kwalitatief hoog niveau. Het fonds functioneert als aanjager van vernieuwing en talentontwikkeling. Naast tv-programma’s zoals ‘Klassen’ zijn ook podcasts zoals ‘De plantage van mijn voorouders’ gemaakt met ondersteuning van het NPO fonds. Vraagstukken die essentieel zijn voor onze samenleving (in voorgaande voorbeelden het slavernij verleden van Nederland en kansenongelijkheid in het onderwijs) worden vertaald naar een toegankelijke mediaproductie. Deze programma’s zijn toonaangevend in het publieke debat, ze maken moeilijke onderwerpen voor een breed publiek bespreekbaar.

Onafhankelijkheid in het geding

Uniek aan het fonds is de onafhankelijke beoordelingscommissie voor projectplannen, waar makers deel van uit maken. Zouden de bovengenoemde programma’s gemaakt zijn als er door een efficiëntie-lens van een zendercoördinator naar de plannen was gekeken? Kunstenbond denkt van niet.

In deze brandbrief van Dutch Directors Guild (DDG), partner in de Creatieve Coalitie, uit de beroepsvereniging dezelfde grote zorgen over afschaffing van het fonds. “Wij vrezen dat, onder het mom van efficiëntie en doelgerichtheid, overwogen wordt om de taken en verantwoordelijkheden van het NPO-fonds over te dragen aan de genrecoördinatoren en netmanagers waardoor de eerdergenoemde, in onze ogen uiterst belangrijke onafhankelijkheid verdwijnt. Kwalitatieve toetsing komt zo in handen van een klein groepje mensen die vanuit hun functie ook altijd andere belangen mee moeten wegen. De door u genoemde inefficiëntie wordt wellicht eerder veroorzaakt door het spanningsveld tussen omroepen en NPO, waarvan onafhankelijke makers en producenten steeds meer de dupe worden.”

 

Kansen voor talent én ervaren makers

In dit artikel van NRC komen verschillende medewerkers van NPO en de omroepen aan het woord. Er wordt opgemerkt dat de ook bij diverse omroepen aan talentontwikkeling wordt gedaan. Hoewel talentontwikkeling uiteraard een belangrijk doel op zich is, mag het belang van het NPO fonds voor ervaren makers niet onderschat worden. Voor gevestigde makers is het ook een enorme uitdaging om aan projectfinanciering te komen, dat wordt vaak vergeten. Het fonds voor ervaren professionals, die zonder kijkcijfer doelstellingen hun ideeën kunnen verwezenlijken, is uniek in zijn soort.

Borg de functie van het NPO-fonds buiten de NPO

De redenen dat wij ooit pleitten voor oprichting van het Mediafonds en ons verzetten tegen de afschaffing ervan in 2012, zijn evidenter dan ooit. In plaats van het verwateren van het fonds in de NPO-doelen, pleit Kunstenbond voor heroprichting van het Mediafonds. Zonder tussenkomst van managers en coördinatoren, makers aan het stuur: Trickle-up!

 

Word lid!

 

Kunstenbond is dé vakbond voor iedereen die werkzaam is in de culturele en creatieve sector.

Of je nou zzp’er bent of in loondienst. Autonoom kunstenaar of dienstverlener. Wij komen voor je op!

  • Wij bieden je juridische hulp.
  • Wij behartigen jouw belangen in de politiek.
  • We springen voor jou in de bres bij werk- en opdrachtgevers.
  • Wij sluiten jouw cao af en jij bepaalt mee.
  • Je kunt bij ons terecht met al je vragen over werk en inkomen.
  • Je krijgt korting op heel veel verzekeringen.
  • Je laat bij ons je contracten screenen.
  • Maak gebruik van onze voorbeeldcontracten, subsidiechecklist, incassobrieven, en veel meer.

Samen staan we sterker!