Voor zzp’ers breken magere jaren aan als het aan dit kabinet ligt. Hun inkomen komt door verschillende belastingingrepen stevig onder druk te staan. De gevolgen zijn het grootst voor zelfstandigen met een klein inkomen, zoals de vele zzp’ers in de culturele en creatieve sector. Zij moeten vaak nu al op een houtje bijten. En dat terwijl de minister van Cultuur met de sector juist de positie van werkenden probeert te verbeteren. Eerder concludeerden de SER en de Raad voor Cultuur namelijk dat die zorgwekkend is. De Kunstenbond trekt samen met andere verenigingen voor zelfstandigen aan de bel.

Vorige week lekte uit dat het kabinet de zelfstandigenaftrek, een belastingregeling voor zelfstandig ondernemers, wil beperken. Nu mogen ondernemers jaarlijks ruim zevenduizend euro van hun winst aftrekken bij de belastingaangifte. Straks is dat nog maar vijfduizend euro. Dat levert de schatkist geld op waarmee het kabinet lastenverlichting voor alle burgers wil bieden. Maar de zzp’er, en vooral die met een klein inkomen, wordt hard geraakt.

En de maatregel staat niet op zichzelf. Per 1 januari 2020 vervalt de afdrachtvermindering in de kleine ondernemersregeling (KOR), waardoor zzp’ers voortaan geen korting meer krijgen op de door hen af te dragen btw. Tel je daarbij de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) op, die ineens als een duveltje uit een doosje de pensioenbesprekingen werd binnengeloodst en je begrijpt dat zzp’ers boos zijn. Meer verplichtingen, hogere kosten, minder belastingvoordeel en daar staat (nog) geen enkele verbetering in hun sociale zekerheid tegenover. 

Het kabinet hoopt misschien dat de bodemprijzen van sommige zelfstandigen zullen stijgen. Dat zou een goede ontwikkeling zijn. Het zou de oneerlijke concurrentie ten opzichte van werknemers in loondienst kunnen verkleinen, waardoor bedrijven eerder geneigd zullen zijn mensen een contract aan te bieden. Aannemelijker is het dat alleen de zzp’ers met voldoende werk iets van de gestegen kosten durven door te berekenen aan de opdrachtgever. Want zolang ervoor jou tien andere collega’s zijn, kijk je wel beter uit. Het kabinet houdt zo werkgevers en het bedrijfsleven bij voortduring uit de wind en legt de rekening opnieuw neer bij de zelfstandige.

Doe dus mee! Teken deze petitie en vul onze vragenlijst in. Dankjewel.

Anne-Marie Harmsen, directeur Kunstenbond