Beeld: Ilja Meefout

In een interview met Buma/Stemra pleit Erwin Angad-Gaur, adviseur van Kunstenbondvakgroep Muziek/Ntb en directeur van de VCTN, voor één sterke beroepsvereniging. “De overstijgende belangen zijn veel groter dan de verschillen. Er zijn bovendien bijna geen componisten meer die maar in één genre werken. Dat is de reden waarom wij ons met zowel de Ntb als met de VCTN niet tot leden uit één genre beperken. Wij geloven dat dat de juiste aanpak is: samen sterk.”

 

De overstijgende belangen zijn veel groter dan de verschillen. ~ Angad-Gaur over één sterke beroepsvereniging