De Wet DBA houden we al langere tijd goed in de gaten (zie ons eerdere bericht hierover). Het kabinet Rutte III heeft aangekondigd de wet helemaal te gaan vervangen.

 

De hoofdlijn van de kabinetsplannen is om zzp’ers meer ruimte te geven, knelpunten die door de wet DBA zijn ontstaan op te lossen en tegelijkertijd schijnzelfstandigheid stevig aan te gaan pakken.

Op 24 januari j.l. waren alle partijen die bij deze wet betrokken zijn bij elkaar om met minister Koolmees te praten over de knelpunten en oplossingen. Wat betekent het op dit moment om te werken als zelfstandige? Waar gaat het goed, waar moet het beter? En wat moeten we in de nieuwe wet regelen?

De Kunstenbond was er de 24ste natuurlijk bij. Alle soorten van zzp-constructies komen in de creatieve sector voor. Schijnconstructies, inhuurstop van zzp’ers op factuurbasis, oneerlijke concurrentie met werknemers. De wet DBA lost dit niet op en daarom wordt deze wet vervangen.  

Het voorstel is een web module te ontwikkelen waarmee opdrachtgever en zzp’er een goed contract kunnen sluiten. Wij willen deze module eerst goed testen voordat de nieuwe wetgeving van kracht wordt. De Kunstenbond wil graag proeftuin zijn voor de creatieve sector. Een opstapje naar een oplossing voor de arbeidsmarktproblemen die er zijn.

Wat wel duidelijk werd is dat de VAR echt niet terugkomt, das war einmal. Ook in de Tweede Kamer is hier geen meerderheid voor te vinden. De verdeeldheid tussen belangenverenigingen en kabinet zit met name in de webmodule. Wordt dus vervolgd.