De wet die sinds 1 januari 2020 van kracht is moet leiden tot meer gelijkheid op de werkvloer. Met name voor oproepkrachten en payrollers verandert er veel. 

Meer zekerheid voor flexwerkers 
Met ingang van 1 januari 2020 zorgt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) voor meer gelijkheid tussen vast en flexibel werk. Werknemers met een vast contract hebben vaak betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten dan flexibele werknemers, zoals uitzendkrachten en zzp’ers. De regering wil deze kloof kleiner maken. Daarom krijgen oproepkrachten en payrollwerknemers meer zekerheid. En krijgen werknemers met een tijdelijk contract ook recht op een transitievergoeding bij ontslag. Ook zou het voor werkgevers aantrekkelijker moeten worden om een vast contract aan te bieden.

Gelijke behandeling voor payrollers en vaste medewerkers 
Voor payrollovereenkomsten gelden vanaf 1 januari 2020 bijzondere regels. Payrollers krijgen dan dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechtspositie als werknemers in dienst van de inlener. In de kunst- en cultuursector wordt vaak gebruik gemaakt van payrollers, maar vaak tegen slechtere arbeidsvoorwaarden dan die van vaste medewerkers. Dat moet dus vanaf 1 januari 2020 zijn aangepast. 

Oogje in het zeil 
De Kunstenbond monitort de toepassing Wet arbeidsmarkt in balans en grijpt in waar nodig. Wij zijn een voorstander van deze maatregel die gelijke behandeling van alle werkenden in de hand werkt en willen voorkomen dat werkgevers de wet ontwijken.