Tekst: Michael Klier 

Op maandag 7 mei heeft de officiële lancering plaatsgevonden van het Platform voor Freelance Musici. Een veertigtal musici en zangers was in Utrecht bij elkaar gekomen om samen met de oprichters, vakbondsvertegenwoordigers en een lid van de Tweede Kamer te discussiëren over de doelstellingen van dit nieuwe platform.

Onze redacteur Michael Klier sprak met de oprichters van het platform.  

We roepen freelance musici op om te lage tarieven niet langer klakkeloos te accepteren. ~ aldus de oprichters PvFM

Het Platform voor Freelance Musici (vanaf nu PvFM) wil iets doen aan de slechte arbeidsvoorwaarden van freelance instrumentalisten en zangers. De tarieven voor remplaçanten zijn al 10 jaar niet meer verhoogd, noch geindexeerd. Daarnaast zijn de belastingregels veranderd, waardoor freelance musici niet meer kunnen factureren. Van de huidige honoraria kunnen de musici niet meer rondkomen. Omdat koren en orkesten al jaren met slinkende budgetten (subsidies) kampen, zeggen zij de honoraria niet te kunnen verhogen. Het Platform roept freelance musici op om te lage tarieven niet langer klakkeloos te accepteren en maakt werkgevers bewust van de risico’s van onderbetaling.  Deze problematiek vraagt om een gezamenlijke aanpak van musici, werkgevers, vakbonden en politiek.

Deze problematiek vraagt om een gezamenlijke aanpak van musici, werkgevers, vakbonden en politiek. ~ wordt uit het gesprek opgetekend

Het PvFM zet zich in voor de erkenning van het ambacht. Ook het concertpubliek moet op de hoogte gebracht worden van de zich steeds verslechterende arbeidsomstandigheden van musici. Niet in de laatste plaats pleiten de oprichters voor meer solidariteit in de culturele sector.

Dit is ook wat wij als Kunstenbond uitdragen. Gelukkig komt dit geluid uit steeds meer verschillende hoeken en wordt het ook onderbouwd en aangesterkt door het vorig jaar verschenen SER rapport (zie het rechter kader van dit artikel). Pas als men zich gezamenlijk verantwoordelijk voelt voor redelijke betaling kan een verandering op gang komen.

Als we kwalitatief hoogwaardige concerten willen beluisteren dan is een eerlijk loon daarvoor een vereiste. ~ zo concluderen de gesprekspartners

Ondertussen zijn de eerste stappen al genomen. Het Platform heeft een website (zie rechter kader) en er zijn gesprekken gepland met het ministerie OCW. Ook is de discussie onder musici in volle gang. Weliswaar zijn nog veel collega’s bang om zich bij het Platform aan te sluiten uit angst om daardoor minder werk aangeboden te krijgen. De oprichters Dorine Schoon (hoboïste), Caroline Cartens (sopraan) en Marene Elgershuizen (sopraan) hopen deze angst weg te kunnen nemen. Ze hebben persoonlijk al veel positieve reacties gekregen.

Als we met zijn allen ook in de toekomst nog kwalitatief hoogwaardige concerten willen kunnen beluisteren dan is een eerlijk loon daarvoor een vereiste.

 

De Kunstenbond en Ntb steunen dit initiatief.