De afgelopen jaren hebben onze leden gebruik kunnen maken van het zorgcollectief van FNV en Menzis. Helaas zijn beide partijen dit jaar niet langer op een lijn uitgekomen. Slecht nieuws voor de Kunstenbondleden die hiervan gebruik maakten: het collectief houdt op te bestaan. 

Je blijft verzekerd bij Menzis totdat je zelf aangeeft dat je over wil stappen. Dit doe jij zelf of je nieuwe verzekeraar, als je overstapt. ~ overstappen van zorgverzekering kan jaarlijks t/m 31 december

Vooral voor veel Kunstenbondleden die al sinds FNV Kiem bij ons zijn aangesloten is dit een bittere pil. Een zorgverzekering is al duur genoeg, de collectiviteitskorting gaf een beetje extra ruimte. FNV heeft de gedupeerde leden geïnformeerd en de meest gestelde over de breuk in deze samenwerking vragen op een rijtje gezet. 

Vraag: Ik heb gehoord dat het Zorgcollectief FNV/Menzis stopt per 1 januari 2019. Waarom is dat?

FNV: Eigenlijk is dat heel simpel. Als we zouden doorgaan met het Zorgcollectief FNV/Menzis levert dit niet langer voldoende voordelen op voor onze leden.  Menzis en de FNV hebben een andere visie op goede zorg, het zorgstelsel en de randvoorwaarden voor een goede samenwerking.

13 jaar geleden hebben we heel bewust gekozen om samen te werken, omdat we toen juist wel op één lijn zaten. Tijden veranderen en zo ook manier van werken, visie op zorg en toekomst en de strategie van onze organisaties. De verschillen zijn nu té groot geworden om nog verder te gaan in het Zorgcollectief FNV/Menzis.

Vraag: Waarom is ervoor gekozen om NU te stoppen?

FNV: Iedere drie à vier jaar toetsen we de zorgverzekeraar aan de eisen en wensen van de FNV. Passen de gemaakte afspraken nog bij FNV? Punten waar we naar kijken zijn onder meer de hoogte van de collectiviteitskorting en de premiehoogte van de aanvullende (tand)verzekeringen. Daarnaast kijken we ook naar het zorg- en contracteringsbeleid voor zorgverleners en de gevolgen voor de werkgelegenheid.  

De overeenkomst tussen de FNV en Menzis loopt eind 2018 af. Omdat we als de FNV graag door wilden gaan met het Zorgcollectief voor FNV-leden, nodigden we Menzis en andere zorgverzekeraars uit om een nieuw aanbod te doen. Helaas hebben we geen voorstel gekregen waar de belangen van FNV-leden voldoende voorop staan. Menzis gaf ook te kennen dat zij niet verder wilden samenwerken binnen het zorgcollectief.

Vraag: Wat waren dé voordelen voor mij van het Zorgcollectief FNV/Menzis?

FNV: Uitgangspunt van het zorgcollectief is dat we voor FNV-leden streven naar goede en betaalbare zorg die goed bereikbaar is voor iedereen. Ongeacht leeftijd, werkstatus, opleidingsniveau, afkomst of geslacht. Oftewel, iedereen die lid is van de FNV kan gebruik maken van collectiviteitsvoordeel. FNV-leden die verzekerd zijn bij het Zorgcollectief FNV/Menzis, krijgen korting op basis- en aanvullende verzekeringen, extra ruime vergoedingen, kunnen gebruik maken van een speciale Klantenservice en van exclusieve zorgservices. Denk daarbij aan de Werk & Gezondheid Arts, gratis Health Check, de Mantelzorgservice en FNV SeniorZorg. Kijk voor een compleet overzicht op https://www.fnvmenzis.nl/collectief-voordeel

Vraag: Wat zijn de gevolgen voor mij als verzekerde bij het Zorgcollectief?

FNV: Je bent verzekerd bij het Zorgcollectief FNV/Menzis en dat houdt op met bestaan. Iedereen in Nederland is verplicht verzekerd. Dat betekent simpelweg dat je ervoor kunt kiezen om in 2019 verzekerd te blijven bij Menzis of op zoek gaat naar een nieuwe verzekeraar. Er zijn veel verschillende aanbieders van zorgverzekeringen en we vertrouwen erop dat je een passende zorgverzekering met een passend pakket kunt vinden.

Net zoals bij andere verzekeraars, blijf je verzekerd bij Menzis als je zelf niet aangeeft dat je over wil stappen (jijzelf of je nieuwe verzekeraar als je overstapt). Medio november krijg je een nieuwe polis voor 2019. Je bepaalt zelf of dit pakket aan je wensen voldoet of dat je je pakket wil aanpassen of toch opzegt en overstapt. Dat kan je tot en met 31 december aangeven.

De exclusieve zorgservices voor verzekerde FNV-leden verdwijnen na 31 december 2018. Tot het einde van dit jaar kan je nog gebruik maken van alle FNV Zorgservices, zoals de gratis Health Check en de onafhankelijke Werk & Gezondheid Arts. Vanaf 1 januari 2019 worden deze zorgservices niet meer aangeboden. Voor meer informatie over de gevolgen van het verdwijnen van deze voordelen, kun je terecht op www.fnvmenzis.nl/2019.

Vraag: Hoe zien de pakketten van Menzis eruit in 2019? 

FNV: Dat kunnen we je helaas nog niet vertellen, want de pakketten voor 2019 zijn nog niet bekend. In oktober ontvang jij als verzekerde meer informatie over pakketten van Menzis die vergelijkbaar zijn met het pakket dat je nu via het Zorgcollectief FNV/Menzis hebt.

Vraag: Blijft de FNV zich nog wel druk maken om zorg nu de collectieve zorgverzekering voor FNV-leden er niet meer is?

FNV: Vanzelfsprekend! De FNV staat voor een menswaardige maatschappij waarin het voor jong en oud, rijk en arm goed leven en werken is. Daar hoort ook de zorg bij. De FNV blijft zich door lobby en samenwerking met overheid en zorgorganisaties, hard maken voor het behoud van solidaire gezondheidszorg die bereikbaar en betaalbaar blijft voor FNV-leden en niet-leden.

Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om met alternatieven te komen voor bijvoorbeeld de zorgservices. Zodra we daar meer over kunnen vertellen, delen we dat op onze website.

Daarnaast gaat het FNV-werk gewoon door: met een groot aantal werkgevers maakt de FNV cao-afspraken over collectieve zorgverzekeringen. Vraag ernaar bij je werkgever of kijk op fnv.nl/cao.

Vraag: Hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen en de gevolgen voor mij als verzekerde?

FNV: Op de website van FNV staat het laatste nieuws en meest recente ontwikkelingen vanuit de FNV. Let op: vanaf medio november vind je hier ook informatie die je kunt gebruiken om een goede keus te maken voor een zorgverzekering.

Op de website van het Zorgcollectief FNV/Menzis staat relevante informatie voor verzekerden. Zodra er meer informatie is over bijvoorbeeld de pakketten voor 2019, publiceert Menzis dit op de website www.fnvmenzis.nl/2019.  

Vraag: Waar kan ik terecht met mijn vragen waar ik geen antwoord op krijg via de site?

Je kunt terecht bij de FNV, via het Contactcenter:
speciaal telefoonnummer 088 – 368 0 262
op weekdagen van 08.30 – 17.30 uur en extra op zaterdag 22 september 2018 van 10.00 t/m 16.00 uur.

Je kunt je vragen stellen aan Menzis, via de FNV/Menzis Klantenservice: telefoonnummer 088 – 222 44 44
op weekdagen van 08.30 – 19.00 uur.