Begin 2021 beloofde het kabinet dat de overheid garant zou staan voor evenementenorganisatoren die het risico lopen dat ze vanwege coronamaatregelen alsnog moeten annuleren. Buiten globale criteria voor deelname is er nog weinig bekend over de regeling. Voor evenementenorganisatoren duurt het inmiddels echt te lang.

Eén vandaag besteedt in het eerste blok van deze uitzending aandacht aan de onzekerheid en de gevolgen voor de evenementensector.