Foto: ANP / Peter Hilz

Uit recent onderzoek van I&O Research, kan het verhogen van de btw op culturele activiteiten op weinig steun rekenen (slechts 28%). Gekeken naar de kiezers van de formerende partijen kan bij geen enkele partij deze maatregel op een meerderheid rekenen.  

Tijdens het debat in de tweede kamer afgelopen dinsdag, bleek dat enkel de VVD zich echt hard maakt voor deze maatregel. Uit de I&O-peiling komt echter naar voren dat een meerderheid van VVD-kiezers geen voorstander van is van deze maatregel, welke ook niet in het VVD-verkiezingsprogramma stond.  

Uit doorrekening van het hoofdlijnenakkoord door het CPB blijkt dat deze maatregel een lastenverzwaring van 200 miljoen voor bedrijven betekent en 700 miljoen voor het publiek. Die lastenverzwaring zit niet enkel in het duurder worden van kaartjes voor theater- en concertbezoek, maar ook de toegangskaartjes van voetbalwedstrijden en festivals worden significant duurder. Evenals kranten, tijdschriften en (school)boeken, beeldende kunst, platen en cd’s en de horeca, wordt geraakt door btw-verhogingen.    

Wordt de btw-verhoging doorberekend dan stijgen de prijzen voor publiek en komen er minder bezoekers. Dit heeft consequenties voor de werkgelegenheid in de sector. Kortom, voor werkenden in de culturele en creatieve sector staan inkomen, werkgelegenheid en bestaanszekerheid op de tocht door de geplande btw-verhoging. De Kunstenbond verzet zich daartegen.  

Vanuit de Creatieve Coalitie en Kunsten ’92, waar Kunstenbond onderdeel van is, is samen met ons een campagne gestart: “Geen hoge btw. Je belast er elke burger mee.” Een belangrijk onderdeel van deze campagne is het invullen van onze flitspeiling, om te onderzoeken het hogere btw-tarief werkenden in de culturele en creatieve sector concreet raakt.

Jouw input in de flitspeiling zet onze campagne kracht bij en helpt ons om daadwerkelijk een verschil te maken.